Nektes sykepleierjobb etter pasientsex

En kvinnelig sykepleier i Aust-Agder får ikke jobbe som sykepleier, etter at hun hadde et forhold til en pasient.

Mann i sykeseng sykepleier

Sykepleieren skal ha innledet forholdet til pasienten på jobb. Nå får hun ikke fortsette som sykepleier. ILLUSTRASJONSBILDE

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Kvinnen hadde et seksuelt forhold til en pasient. Derfor inndro Statens helsetilsyn sykepleierens autorisasjonen i september i fjor.

Dette klaget hun på til Statens helsepersonellnemnd, som nå har kommet til samme konklusjon.

– Mister tillit

Fylkeslege i Aust-Agder, Anne-Sofie Syvertsen, sier til NRK at helsepersonell som har intime relasjoner til pasienter viser mangel på faglig innsikt.

– Når helsepersonellnemnda har kommet til samme konklusjon som oss, så viser det at vi har lagt oss på riktig nivå når det gjelder å vurdere hvorvidt den type relasjon hun har innledet er faglig forsvarlig eller ikke.

Anne-Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Aust-Agder.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Ifølge saksdokumentene var ikke sykepleieren behandler for pasienten, men de møttes i forbindelse med hennes jobb.

– Både helsetilsynet og helsepersonellnemnda mener at den som innleder private, intime relasjoner til pasienter de har eller nylig har hatt kontakt med i behandling, mangler faglig innsikt.

– Alt i alt tilsier det at tilliten til å være autorisert helsepersonell er borte, og grunnlaget for å trekke autorisasjonen er til stede, sier Syvertsen.

– Nødvendig distanse

Fylkeslegen sier helsepersonell kan miste autorisasjonen ikke bare ved seksuelle forhold, men også vennskapelige forhold.

– Private forhold som gjør at man ikke lenger har den nødvendige distansen til å ha et objektivt syn på et pasientforhold er problematiske.

– Vi har hatt saker der personer har vært invitert med på ferieturer, noe som i utgangspunktet er en hyggelig gest. Men det kan føre til at pasienten kommer i et avhengighetsforhold til behandler, eller at behandler involverer seg for sterkt til å ha den nødvendige distansen, sier Syvertsen.