Hopp til innhold

Nekter Øivind (86) å besøke hytta for siste gang

86 år gamle Øivind Skaunfelt ønsker å besøke hytta han bygde i Setesdalsheiene for siste gang. Myndighetene nekter ham helikoptertur.

Hytta i Setesdalsheiene i Bygland kommune

Hytta ligger sju timer vandretur fra bilvei. Øivind Skaunfelt drømmer om å besøke hytta en gang til.

Foto: Privat

– Det er kjedelig. Vi er de eneste som har hytte der inne, så det er ikke fare for noe stortrafikk, sier Øivind Skaunfelt.

Hytta ligger i Setesdals vesthei i Bygland kommune, seks-sju timers fottur fra bilvei. Skaunfelt har ikke helse til å gå. 86-åringen har tinglyst bruksrett på hytta så lenge han lever.

Øivind Skaunfelt

Øivind Skaunfelt (86) fra Sandefjord.

Foto: Privat

Frykter konsekvensene

Det er forbudt med landing av helikopter i de vernede området, men verneområdestyrene kan gi dispensasjon. De har avslått søknaden, også klagen på vedtaket.

– Løyvene vi gir ut er i hovedsak forbeholdt transport av proviant, utstyr og materialer. Persontransport har vi lenge hatt en veldig restriktiv holdning til, sier verneområdeforvalter Jørn Haug.

I forvaltningsplanen er det lagt opp til at tillatelse til persontransport unntaksmessig kan gis i «helt spesielle tilfeller».

– Det skal da dreie seg om varig bevegelseshemmede og en særlig tilknytning til stedet. Så det er et visst handlingsrom. Men det mener vi ikke er oppfylt, sier Haug.

Ikke god nok grunn

Det er hans helsemessige tilstand som er årsak til avslaget. Haug er enig i at Skaunfelt har en helt spesiell tilknytning til stedet.

– At folk er dårlig til beins på grunn av høy alder er ikke god nok grunn til å åpne for landingsløyve. Vi frykter at dersom man åpner for én persontransport, vil det etter hvert kunne generere mye motorisert ferdsel inne i verneområdet, sier Haug.

Haug erkjenner at det er svært få private hytter så langt fra bilvei i området. De har heller ikke fått mange søknader om persontransport.

Les også:

Viser ikke skjønn

Familien fortviler over at myndighetene ikke viser mer skjønn.

– Svigerfar er 86 år og legeattest viser at han ikke kan gå i sju timer inn til hytta med sekk på ryggen. Han har sterke bånd til stedet, forklarer, svigersønn Thomas Gleditsch

Han forstår ikke logikken i at hytta som er bygget lovlig ikke kan bli brukt av den som faktisk bygde hytta og fortsatt har bruksrett til den.

– Vi får bruke helikopter til å frakte inn materialer og redskaper, men ikke for å frakte inn det viktigste, nemlig folkene som ikke klarer å gå inn selv, sier han.

– Det føles urettferdig. Uansett argumentene vi kommer med føler vi at vi ikke blir hørt som mennesker. De viser ingen skjønn, sier datter Inger Gleditsch.

Inger og Thomas Gleditsch har klaget på vedtaket til Miljødirektoratet, men innser at det uansett ikke blir noen tur på far/svigerfar i år. Nå satser de på tur i 2018.

Dette har familien søkt om:

 • Til sammen har ekteparet Gleditsch søkt verneområdestyret om seks turer med helikopter fra Ljosland inn til Øivassbu i Bygland kommune.
 • De ønsker blant annet å transportere materialer slik at en snekker kan fikse råteskader i vegg og vinduskarmer.
 • Verneområdestyret sier nei til all persontransport, men hytteeierne har fått innvilget fire helikopterlandinger med utstyr til å vedlikeholde og fikse hytta.
null
Spiller nå
Mistenkt for tyveri 01:28
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,77 kr
Dyrest kl. 09 1,12 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
 • Dusje 4,4 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,5 kr En vask
 • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
  + 4,9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 5,2 %