Nekter ikke MC-folk med jakkemerker

Musikkfestivalen Norway Rock i Kvinesdal vil ikke nekte motorsyklister med omstridte jakkemerker å komme inn på festivalen.

Norway Rock scene

Norway Rock i Kvinesdal vil ikke nekte motorsyklister med jakkemerker å komme inn på festivalen, slik politiet og kommunen ønsker. (Arkivfoto)

Foto: Janne Aateigen / NRK

Kvinesdal kommune og politiet har bedt festivalen stenge ute folk som bærer merker knyttet til kriminelle motorsykkel-klubber.

Etter det NRK kjenner til kommer ikke festivalen til å etterkomme dette ønsket og festivalen vil ikke blande seg inn i hva slags jakker og jakkemerker publikum måtte ha på seg.

Politimesteren i Agder og ordføreren i Kvinesdal vil holde en pressekonferanse om denne saken tirsdag.

Alle er velkommen

Onsdag sa festivalledelsen ved Norway Rock at alle mennesker er velkommen på sommerens festival, uavhengig av hva slags klær eller merker man bærer.

Siden har politiet og kommunen jobbet iherdig for å få omgjort festivalens standpunkt.

Leder av agderpolitiets avsnitt mot organisert kriminalitet, Leif Vagle, har hatt håp om at festivalledelsen ville etterkomme ønsket fra politiet.

Men etter det NRK erfarer vil ikke Norway Rock følge politiets oppfordring.

Ingen kommentar

Tirsdag innkaller ordføreren i Kvinesdal og politimesteren i Agder til en pressekonferanse om saken.

Inntil da vil ingen av partene kommentere situasjonen som har oppstått.

Kommunen ønsker foreløpig ikke å si noe om festivalens standpunkt vil få noen økonomiske konsekvenser.

Kvinesdal kommune bidrar med flere hundre tusen kroner i økonomisk støtte til arrangementet.