Nekter å øke bomsatsene

Samferdselsdepartementet vil ikke ha økte bomsatser i byene, deriblant Kristiansandsregionen. Samferdselsminister Jon Georg Dale sier at kostnadsøkning og inntektssvikt i bompengepakker skal bli håndtert ved å nedskalere eller kutte enkelte tiltak.