NRK Meny
Normal

Nekter å la folk kjøre på rødt

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gode erfaringer med å kjøre til høyre på rødt lys. Men han vil ikke innføre ordningen i Norge, av hensyn til trafikksikkerhet.

Ketil Solvik Olsen

Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikke åpne for at det skal være mulig for bilister å kjøre på rødt lys.

Foto: NRK

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) utfordret i forrige uke samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på spørsmålet om det burde være lov for bilister å kjøre på rødt lys når du skal svinge til høyre i et lyskryss.

Ropstad begrunnet forslaget med bedre trafikkflyt, samt gode erfaringer fra andre land med samme ordning.

– Å tillate kjøring til høyre på rødt lys vil skape bedre flyt i trafikken, og ettersom en ikke krysser veien i slike tilfeller, bør det ikke gi flere ulykker, uttalte Ropstad.

– Vil føre til flere ulykker

Men det tror ikke samferdselsministeren noe på. I sitt skriftlige svar til Ropstad sier han at antall ulykker trolig vil øke ved innføring av en slik ordning.

Solvik-Olsen vil derfor ikke prioritere forslaget, på tross av at han har hatt gode erfaringer med ordningen selv.

Trafikklys

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) får ikke gjennomslag for forslaget sitt.

Foto: Gunnar Grøsland / NRK

– Jeg har selv bodd flere år i USA, og praktisert regelen. Mine personlige erfaringer er positive og opplever at ordningen gir en litt smidigere flyt i trafikken ved gitte forutsetninger. Samtidig viser amerikansk forskning at ulykkesrisikoen for gående og syklende øker med henholdsvis 56 og 71 prosent, der en slik regel innføres.

Solvik-Olsen sier han vil derfor prioritere de myke trafikantenes sikkerhet i stedet.

– Regjeringen har som kjent et uttalt mål om at flere skal sykle og gå. Vi må da også ha et særskilt fokus på disse trafikantenes sikkerhet i transportsystemet. Jeg vil derfor prioritere dette arbeidet i tiden fremover foran forslaget fra representanten Ropstad, avslutter han.

Årsaken er hovedsaklige dødvinkelproblematikk ved høyresving i kryss, altså ulykker som følge av at føreren ikke ser syklisten/fotgjengeren ved siden av kjøretøyet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om hensynet til myke trafikanter

– Ikke overrasket

For Ropstad kommer ikke svaret som noen overraskelse.

Kjell Ingolf Ropstad

Ropstad er glad for at det er gjort en vurdering av muligheten for kjøring på rødt lys. Forslaget nådde imidlertid ikke frem.

Foto: KrF

– Jeg er ikke veldig overrasket. Forskningen samferdselsministeren trekker frem er viktig å lytte til, selv om jeg er litt usikker på hvor entydig denne forskningen er. Og vi er vel alle enige om at det ville skapt bedre flyt i trafikken, sier han.

Stortingsrepresentanten legger til at han forstår svaret. Han sier han er enig i at hensynet til gående og syklende veier tungt.

– Jeg fikk innspill på sosiale medier om at man kanskje burde gi syklister lov til å kjøre på rødt lys, så kanskje det er det jeg må spørre samferdselsministeren om neste gang?