NRK Meny
Normal

Fylkesutvalget sier nei til Tonstad Vindpark

Fylkesutvalget i Vest-Agder frarår at selskapet Tonstad Vindpark skal få bygge 64 vindturbiner i Sirdal og Flekkefjord.

Tonstad Vindpark. Virak

Slik ville vindmøllene ha sett ut fra Virak.

Foto: Illustrasjon: Tonstad Vindpark

Vindkraftverket er planlagt øst for Sirdalsvannet på grensen mellom de to kommunene.

Vidar Lindefjeld i sammenslutningen Nei til Tonstad Vindpark er strålende fornøyd etter formiddagens vedtak.

Vidar Lindefjeld

Vidar Lindefjeld i sammenslutningen Nei til Tonstad Vindpark er strålende fornøyd etter dagens vedtak i fylkesutvalget.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

– Jeg er tilfreds med at politikerne tar til vettet. Da saken ble behandlet i hovedutvalget, var det flertall for utbyggingen, men politikerne i fylkesutvalget snudde altså saken. Friluftslivet og fugle- og dyrelivet har seiret.

Politikerne snudde

Da Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken i juni, anbefalte de å gi konsesjon for utbyggingen. Men da fylkesutvalget behandler saken i dag, endte de altså – mot en stemme fra KrF – på motsatt standpunkt av hovedutvalget: Fylkesutvalget frarår at det gis konsesjon.

Kvinesdal kommune har tidligere uttalt seg negativ til utbyggingen. De mener den vil båndlegge verdifulle naturressurser og kreve store naturinngrep. Dette vil igjen redusere verdien av friluftsliv i det som i dag er et urørt og viktig friluftsområde.

Tine Sundtoft

Fylkesrådmann Tine Sundtoft rådet politikerne til å si nei til vindparken.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Men kommunestyrene i Flekkefjord og Sirdal har gått inn for at vindmøllene kan bygges.

Viktig friluftsområde

Fylkesrådmann Tine Sundtoft var klar i sitt råd til politikerne: å si nei til utbyggingen av vindparken på grunn av de store naturinngrepene som da ville komme i et område med betydelige eksisterende og forventede planer for nye klimainvesteringer.

Thore Westermoen

Thore Westermoen mener kommunene må få mer av verdiskapningen som vindkrafutbyggingen medfører.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vindparken skal plasseres i et område som både er et nærfriluftsområde for lokalbefolkningen og et utfartsområde for tilreisende og hyttebeboere. Mye av kvaliteten i området er knyttet til landskaps- og naturopplevelser og kan karakteriseres som et regionalt friluftsområde, mener rådmannen.

Vertskommunene ønsker mer av fortjenesten

Flertallet i fylkesutvalget gikk altså mot de 64 planlagte vindmøllene. Men fylkesvaraordfører Thore Westermoen (KrF) fremmet et tilleggsforslag som ble vedtatt enstemmig. Der pekes det på at det er et problem at kommunene tjener lite på en vindkraftutbygging. Kommunene har ikke rett på en andel av verdiskapingen som vindkraften medfører, ut over eiendomsskatt. Fylkesutvalget mener at lovverket må justeres slik at kommunene som må tåle inngrep i naturen, kan få kompensasjon for dette, slik det er ved utbygging av vannkraft.

Tonstad vindpark, Øst for Vardefjell

Slik ser vindmøllene ut øst for Vardefjell.

Foto: Illustrasjon: Tonstad Vindpark