Nei til fredning av sykehusbygg

Politikerne er redde for at en fredning av sykehusbygninger i Arendal vil legge en klam hånd over sykehuset, og hindre framtidig utvikling.

Sørlandet sykehus Arendal

Sørlandet sykehus Arendal blir ikke fredet. Politikerne mener fredning av sykehusbygningene kan få negative følger for videre utvikling av sykehuset i Arendal.

Foto: NRK

Fylkesutvalget i Aust-Agder

Med sju mot to stemmer sa fylkesutvalget nei til fredning av Arendal sykehus.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Aust-egdene slår ring rundt sykehuset i Arendal og opponerer kraftig mot alt som de mener kan true sykehusets framtid.

I ettermiddag ble riksantikvarens forslag om fredning av sykehusbygg kontant avvist i fylkesutvalget, med sju mot to stemmer.

Politikerne i Arendal har tidligere også sagt nei til fredning av sykehuset.

– Det er nok utrygghet ved sykehuset som det er i dag. Ikke bare er det bygg som er foreslått fredet, men også interiør, utendørsanlegg og hagemøblemang, sier Tellef Inge Mørland (Ap).

Verning av hagemøblene

Riksantikvaren vil frede eksteriøret ved sykehuset, deler av interiøret, og deler av uteområdet. Sykehuset framstår som et anlegg med særskilt høy arkitektonisk verdi, ifølge Riksantikvaren.

Tellef Inge Mørland (Ap)

Tellef Inge Mørland (Ap) fikk med seg resten av fylkesutvalget på å si nei til fredning av sykehuset.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Men Mørland rister oppgitt på hodet over riksantikvarens forslag til fredning.

– At man skal oppleve at det er mye lettere å få vernet hagemøblene enn innholdet ved sykehuset vårt vil ikke folk flest forstå.

Han får støtte av Jon-Olav Strand fra Kristelig Folkeparti.

– Fredning kan være et hinder for videre utvikling av sykehuset, og vil sette for strenge rammer etter min oppfatning, sier Strand.

To sa ja til fredning

Tarald Myrum fra Senterpartiet støtter en fredning.

Signe Ann Jørgensen

SVs Signe Ann Jørgensen sa sammen med Sps Tarald Myrum ja til fredning. De var i mindretall.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg føler at det er forsvarlig. Fredning kan i enkelte sammenhenger problematisere utbygging, det ser jeg ikke bort fra, men det er avveininger vi av og til må gjøre i vernesaker, sier Myrum.

Han får kun støtte fra én reprsentant, nemlig SVs Signe Ann Jørgensen.

– Tellef Inge Mørland maler fanden på veggen. Jeg er stolt over at vi har en fylkeskommune som har tatt vare på bygget og sørget for at påbygg og renoveringer har skjedd i tråd med den helhetlige bygningsmassen, sier Jørgensen.

Frykter stagnering

Frps Ingrid Skårmo fnyser av uttalelsen fra SV.

– Vi har hatt mange saker når det gjelder fredning, og vi vet at det fører til stagnering. Jeg ser for meg at dette er en begynnelse på nedbygging hvis vi får flertall for fredning.

Det stemmer ikke at fredning vil en klam hånd over alle utvikling, mener derimot fylkesrådmann Arild Eielsen, og viser til at mange sykehus er forelått fredet.

– Ullevål Universitetssykehus, Kristiansand sykehus, Haukeland Universitetssjukehus, St. Olavs hospital i Trondheim er også foreslått fredet. Det tilsier at man ikke har tenkt å legge lokk på all medisinsk utvikling i landet, sier Eielsen.

– Selvfølgelig kan man få en dispensasjon, men der vil det ligge en usikkerhet, og den vil jeg ikke skal hvile over sykehuset. Det er nok usikkerhet ved sykehuset i dag, sier Tellef Inge Mørland.