Hopp til innhold

Nei til deling og folkeavstemning

Politikerne i Kristiansand vil avslutte saken om mulig deling av storkommunen i to eller tre kommuner. Et stort flertall i formannskapet gikk i ettermiddag inn for dette.

Det innebærer også at Kristiansand ikke vil arrangere en folkeavstemning om tilbakeføring til de gamle kommunene Søgne og Songdalen.

Formannskapet ber regjeringa respektere og anerkjenne vedtaket og oppfordrer på det sterkeste regjeringa til å avslutte delingsprosessen.

– Vi ber om respekt for lokalpolitiske vedtak. Det er klart det er problematisk for oss at regjeringen ikke respekterer vedtak som gjøres i kommunestyret, sier ordfører Jan Odvar Skisland fra Arbeiderpartiet.

Han har tidligere kritisert regjeringen for overstyring i saken om løsriving fra storkommunen. De tre kommunene ble slått sammen i 2020.

Reidar Heivoll fra Senterpartiet mener fortsatt at folkeavstemning er den beste løsningen, men han ser at det ligger an til å bli nedstemt også i bystyret.

Nå går saken videre til bystyret, som fatter endelig vedtak neste onsdag.