Nedbør og kraftige vindkast

Det vil komme nedbør i løpet av ettermiddagen og kvelden. I høyereliggende strøk vil det komme som snø og sludd, mens det i lavereliggende områder vil komme som regn. Det kan også bli liten storm på sørkysten, ifølge statsmeteorolog John Smits.