Navarsete vil se på vedlikeholdet

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete sier til NTB at veimyndighetene skal gjennomgå systemet for veivedlikehold over hele landet.

 

Samferdsleminister Liv Signe Navarsete
Foto: Øyvind Torvund / NRK

Jeg får altfor mange meldinger om dårlig vedlikehold av veiene. Det gjelder veinettet over hele landet, sier hun.

Samferdselsministeren vil ikke gå inn på årsaksforholdene til snøkaoset og veistengningen på E18 og Sørlandet nå, men hun beklager overfor trafikantene ulempene de er blitt påført. - Mange har blitt utsatt for store påkjenninger og det beklager jeg virkelig, sier hun.

Navarsete sier at de lokale myndighetene nå må få konsentrere seg om å rydde etter det som har vært, og ta unna snøen som er meldt.

Etterpå er det tid for å se nærmere på systemene for veivedlikehold.

- Vi må se om kontraktene vi har med entreprenørene er gode nok, og ikke minst om arbeidet blir kontrollert godt nok. Trafikkuhell og ulykker går opp, det må vi gjøre hva vi kan for å unngå, sier hun.