Hopp til innhold

Naturvernforbundet: – Sundtoft bryter loven ved å tillate import av GMO-mais

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft bryter loven når hun tillater import av genmodifisert mais. Det mener Naturvernforbundet. Maisen utgjør ingen uakseptabel risiko for miljøet eller norske forbrukere, sier miljøministeren.

MAIS

Debatten om genmodifisert mais (GMO), har versert i mange år. Nå har Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sagt ja til å importere to typer, og Naturvernforbundet protesterer.

Foto: CHARLIE NEIBERGALL / AP

Marte

– Genmodifisert mais som er endret for å tåle store doser sprøytemidler kan aldri gi noe bidrag til bærekraftig utvikling, slik loven krever, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe i Naturvernforbundet i Kristiansand.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Disse maistypene tåler mer gift. Den ene typen tåler en gift som er så farlig at den er forbudt å bruke i Norge, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe i Naturvernforbundet i Kristiansand.

Hun er tidligere medlem av Bioteknologirådet, og har fulgt diskusjonen om T 25 og NK 603 siden 2005.

SUNDTOFT

– Maisen utgjør ingen uakseptabel risiko for miljøet eller norske forbrukere. Det har Miljødirektoratet slått fast med faglig forankring, sier miljøminister Tine Sundtoft (H) til Bergens Tidende.

Foto: NRK SØRLANDET

I går ble det kjent at Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) vil tillate import av den omstridte maisen.

Det er selskapene Monsanto og Bayer som har søkt om å selge maisproduktene i dyrefôr og som ingrediens i ferdigmat.

– De eneste som tjener på dette er Monsanto og Bayer som kan selge mer genmodifisert mais og mer av de giftige sprøytemidlene. En uforståelig politikk, mener Ulltveit Moe.

Mener det er lovbrudd

Naturvernforbundet mener dette er et brudd på den norske genteknologiloven.

– Genmodifisert mais som er endret for å tåle store doser sprøytemidler kan aldri gi noe bidrag til bærekraftig utvikling, slik loven krever, sier Ulltveit-Moe.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er uenig:

– Maisen utgjør ingen uakseptabel risiko for miljøet eller norske forbrukere. Det har Miljødirektoratet slått fast med faglig forankring, sier miljøminister Tine Sundtoft (H) til Bergens Tidende.

– Vi må ta globalt ansvar

Til tross for en studie som knyttet den til kreft og økt dødelighet hos rotter, mener Den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet at maistypen er trygg.

Naturvernforbundet mener det blir for snevert å lene seg på Den norske Vitenskapskomiteen, som bare har undersøkt om dette er trygt i Norge.

– Vi må jo se på hvordan disse maisene dyrkes i utlandet. Der brukes så giftige sprøytemidler at vi har forbudt dem her i Norge, sier Ulltveit-Moe. Hun etterlyser et perspektiv som favner mer en vårt eget land.

Skal vurderes på nytt

Statssekretær i klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lund understreker at Naturvernforbundet tar feil om lovligheten av å bruke maisen.

– Det finnes ikke noe nasjonalt forbud mot den maisen i Norge, sier Lund.

Han mener det har vært mange misforståelser i media den sisten tiden, og forklarer at klima- og miljødepartementet nå vil ta en ny vurdering av maisen.

Den forrige vurderingen ble gjort av den rødgrønne regjeringen i 2008, som fastslo at det verken var en miljø- eller en helsemessig risiko ved å spise den genmodifiserte maisen.

– Vi kommer til og på nytt vurdere maisen ut ifra andre kriterier som går på bærekraft, etikk eller samfunnsnytte i landene maisen produseres. Så får vi se om det likevel kan være aktuelt å forby denne maisen.

Hevder ingen vil ha produktene

Departementet presiserer at genmodifiserte organismer (GMO-er) som er godkjent i EU, automatisk er godkjent i Norge. Enkeltland kan innføre forbud, men det har Norge ikke gjort, og etter en viss tid vil produktene dermed være å anse som godkjent, forklarer departementet.

– Dette er helt bom. Det er veldig uforståelig. Ingen vil ha disse produktene, hverken forbrukerne eller landbruket, hevder Ulltveit-Moe.

– De eneste som tjener på dette er Monsanto og Bayer som kan selge mer genmodifisert mais og mer av de giftige sprøytemidlene. En uforståelig politikk, mener Ulltveit Moe.

Sundtoft tror den store skepsisen vil føre til at etterspørselen ikke vil øke.

– Nei, det tviler jeg på. Fiskefôrprodusenter i Norge har i mange år hatt anledning til å bruke 19 forskjellige genmodifiserte fôringsingredienser gjennom en dispensasjon fra Mattilsynet. Men produsentene har likevel valgt ikke å bruke dem.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,29 kr
Dyrest kl. 18 2,42 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Nov 2022 – nov 2023
    + 9,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %