Narkosalg på skolen

Narkolangere svermer rundt de videregående skolene.

Tangen videregående skole
Foto: Håvard Raustøl / NRK

Elever på videregående skoler i Kristiansand oppsøkes av langere i friminuttene.

Derfor følges de av elevkontakter til butikken for å forhindre at de ikke kommer i kontakt med langere, skriver Fædrelandsvennen.

- Jeg vet at det har skjedd på skolen. At det i det hele tatt finnes her er et stort problem, sier elevrådsleder på Kvadraturen videregående skole, Margot Brinchmann til avisa.

Vanskelig å gjøre noe med

- I fjor ble elevrådet bedt av ledelsen om å snakke med de tillitsvalgte om dette, men det er vanskelig å sette i gang tiltak overfor folk som er på din egen alder, sier hun.

- Jeg har ikke hørt om det, men kan godt tro at det er utbredt på vår skole, sier elevrådsleder på Tangen videregående skole, Henrik Dahl Jahnsen.

Ledelsen på begge skolene bekrefter at det hender det foregår kjøp og salg av narkotika i friminuttene.

Avdelingsleder for formgiving ved Tangen videregående skole, Karin Løvgren Stenersen, sier til Fædrelandsvennen at en av utfordringene er at det er mange folk i området som ikke hører til skolemiljøet. Det fører til et stort påtrykk fra den alminnelige mannen i gata og også tablettsalg og andre rusmidler.

- Vi har to store videregående skoler i sentrum, da blir de utsatt for de forholdene sentrum har, sier Stenersen.

Lett tilgjengelige

- Elevene er lett tilgjengelige på skolen her, og kjøper og selger finner hverandre kjapt, sier Øyvind Grov, koordinator for rådgivningstjenesten ved Kvadraturen videregående skole.

Narkotikasalg
Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

- Vi er veldig obs på stoff og har tett kontakt med forebyggende enhet i politiet. De patruljerer i skolegården med ujevne mellomrom, både i uniform og i sivil. Hvis det er omsetning i skolegården eller at elever er ruset, gir vi beskjed til politiet umiddelbart. Rus er ikke forenlig med undervisningen vi driver, sier Grov.

Politiet passer på

- Omsetningen av stoff har ikke med skolens beliggenhet å gjøre, men om elevene som går der omsetter stoff, sier Hans Martin Skovly, politioverbetjent i forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon.

Han sier de har tett samarbeid med de videregående skolene i Kristiansand angående kjøp og salg av narkotika, men at det er sjelden politiet avdekker konkrete saker som går på salg.

- Det er mye kreative løsninger, og det blir omsatt i skolegården, på toalett eller i skogholt i nærheten av skolen, sier han.