Hopp til innhold

NAF krever bompenge-stans

Norges Automobil-Forbund, NAF, krever at staten garanterer bygging av ny motorvei mellom Arendal og Tvedestrand, før man starter innkreving av bompenger. Bompengeinnkrevingen starter i Lillesand i mai, men ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand er ikke engang vedtatt bygget.

Bygging av ny bomstasjon

Byggingen av ny bomstasjon er i gang i Lillesand. NAF krever full stans i dette arbeidet før staten garanterer at det blir bygget ny vei mellom Tvedestrand og Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I mai åpner den nye bomstasjonen på E18 i Lillesand, og pengene som kreves inn fra bilistene skal gå til å planlegge ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Men NAF mener det er håpløst at staten skal kreve inn 50 millioner kroner på forhånd for strekningen Tvedestrand-Arendal, uten at det er klart at veien skal bygges.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF ber nå samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ordne opp i saken.

Alle prinsipper er brutt

Inger Elisabeth Sagedal

Inger Elisabeth Sagedal i NAF smiler, men er likevel oppgitt over bomprosjektet på E18 i Aust-Agder.

Foto: NAF

Alle prinsipper for bompengeinnkreving er brutt i bompengeprosjektet for ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal, mener NAF.

NAF krever i et brev til samferdselsdepartementet at man stanser forhåndsinnkrevingen av 50 millioner kroner.

– Vi har tatt opp denne saken med departementet også tidligere, og vi reagerer kraftig på at det i Aust-Agder-pakken ligger en forhåndsinnkreving av penger til en vei som ennå ikke er vedtatt bygget, sier Sagedal.

Den nye bomstasjonen i Lillesand åpner allerede i mai, men NAF gir seg ikke i saken.

– Det som gjør at vi er nødt til å ta denne saken opp igjen, er at den nye veien mellom Tvedestrand og Arendal ikke er prioritert i forslagene til Nasjonal Transportplan. Med andre ord. Man skal begynne å betale på en vei som ikke er vedtatt og som ikke er inne i etatenes forslag, sier Sagedal.

Sagedal legger til at det ikke er akseptabelt at brukerne sitter med risikoen for at innbetalte penger ikke resulterer i bygging av ny E18.

Betimelig innspill

Bjørgulv Sverdrup Lund

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdup Lund (H) er ikke redd for å starte bompengeinnkreving uten at veien er vedtatt bygget.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund (H), sier det er et betimelig innspill som NAF kommer med i denne saken.

– Prinsipielt er det et betimelig innspill som NAF kommer med, men i realiteten så deler jeg ikke NAF sin bekymring.

– Hvorfor ikke?

– E18 skal bygges og som politiker tar jeg utgangspunkt i det. Dersom det ikke går, så vil det teoretisk bli en avkastning på disse pengene som samles inn. Men E18 mellom Arendal og Tvedestrand skal planlegges, sier Lund.

– Hva synes du om at det er bilistene skal betale for planleggingen, og ta risikoen på at veien ikke bygges?

– Det som er spørsmålet er om det er noen risiko ved å kreve inn pengene. Det er det ikke etter min mening. Vi er politisk enige om at veien Tvedestrand-Arendal skal bygges. Men skulle veien ikke bli bygget, må vi sikre at pengene blir brukt på en senere planlegging av veien med renter, sier Lund.

Lund sier at han er enig med NAF i at planleggingsmidlene burde ha kommet fra staten og ikke fra bilistene.

– Ideelt sett så burde departementet stått for midler til planlegging og en større andel av penger til bygging av nye veier. Men nå er det slik at bompenger er nødvendig for å realisere større veiprosjekter. Nå må vi bare jobbe for at ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand kommer inn i Nasjonal Transportplan med byggestart i 2015, sier Lund.