Nærmere jernbanesammenkobling

– Arbeidet med å koble Sørlandsbanen til Vestfoldbanen har kommet et langt steg videre, sier stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Hans Fredrik Grøvan (KrF). Årsaken er at Samferdselskomiteen nå vil ha prosjektet inn i Nasjonal Transportplan.