Nærmere 400 uten strøm i Sirdal

Agder Energi melder om driftsforstyrrelser på strømnettet i Sirdal kommune. Så langt er oppunder 400 kunder berørt.