Næringslivstopper uenige om viktigheten av jernbane

NHO i Telemark og Vestfold vil ha en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen så raskt som mulig. NHO Agder er mer opptatt av vei.

Sørlandsbanen
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Neste uke skal det holdes dialogmøter i NHO. Mens NHO i Telemark og Vestfold skal snakke om hvor viktig det er å koble Sørlandsbanen og Vestfoldbanen sammen med dobbeltspor så raskt som mulig, blir dette ikke et tema i det hele tatt på møtet i NHO Agder.

– Det har sammenheng med at våre kollegaer i Telemark og Vestfold samarbeider og støtter opp om dette. De ivaretar akkurat denne sammenkoblingen, sier regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen.

Vei viktigst

På det planlagte dialogmøtet i NHO Agder, må diskusjonen om jernbanens framtid vike for diskusjoner om vei.

– Disse dialogmøtene er av kort varighet. Derfor er det ikke rom for å ta opp alle tema vi gjerne skulle snakket om, sier Mathiesen.

Akkurat nå er det E39 mellom Kristiansand og Stavanger som er viktigst for NHO Agder. Mathiesen mener dessuten at vei og jernbane ikke kan settes opp mot hverandre.

– Begge deler er viktige. I et fremtidig lys er jernbanen viktig med tanke på frakt av mennesker. Men det er utrolig viktig for oss å først og fremst ha fokus på vei, sier hun.

– Bør skje innen kort tid

Regiondirektør i NHO Telemark, Nikolai Boye, mener det er på høy tid at Sørlandsbanen og Vestfoldbanen kobles sammen med dobbeltspor, og mener at det bør skje innen kort tid.

Nikolai Boye.

Regiondirektør i NHO Telemark, Nikolai Boye, mener Sørlandsbanen og Vestfoldbanen bør kobles sammen med dobbeltspor så raskt som mulig.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Siri Mathiesen

Regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen.

Foto: NRK/Svein Sundsdal
– Det er viktig for å binde Sørlandet og Østlandet nærmere sammen. Ved en sammenkobling vil vi få et tettere bo- og arbeidsmarked, noe som vil gjøre at folk kan pendle over større avstander. En sammenkobling vil også ha betydning for næringslivets utvikling. Varene vil komme mye raskere frem, sier Boye.

Siri Mathiesen i NHO Agder, understreker at de også er for en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Men hun tror det vil dra ut i tid.

– Jeg skulle ønske jeg var litt mer optimistisk, men i konseptvalgutredningen som akkurat er ferdigstilt, ligger det ulike løsninger. Hvilken løsning som mest hensiktsmessig, er ennå ikke valgt. Det gjenstår mye planleggingsarbeid. I tillegg er det enorme kostnader knyttet til dette prosjektet, sier hun.

Politikere i landsdelen har oppfordret næringsliv, organisasjoner og folk flest til å engasjere seg i saken, i håp om å få politisk gjennomslag for å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.