NRK Meny
Normal

Nabostøtte til Arendal sykehus

Grimstad trekkes mellom øst og vest, men markerer nå støtte til Arendal i sykehus-saken.

Hans Antonsen i sykehusdemonstrasjon

Ordfører Hans Antonsen ( i midten) har markert seg som forkjemper for sykehuset i Arendal i tidligere demonstrasjoner. Nå vil et flertall av politikerne i Grimstad ikke lenger sitte på sidelinja - men støtte til Arendal i sykehus-saken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– For oss i Grimstad er det svært viktig at det ikke er noen som helst tvil om at sykehuset i Arendal skal bestå - og får lov til å utvikle seg som et fullverdig sykehus med spesialiserte miljø, sier Grimstad-ordfører Hans Antonsen.

Ordføreren fikk mandag kveld flertall i kommunestyret for å rykke ut med tydelig støtte til sykehuset i nabobyen i øst.

Forstår uroen i Arendal

Enkelte har i den senere tid stilt spørsmål ved om Grimstad støtter sykehuset i Arendal. Den tvilen ville politikerne ha ut av verden.

– Vi ser og forstår den uroen som er når det gjelder sykehuset i Arendal, sier Antonsen som leder an i slå ring om sykehuset.

– Vi har også som en del av vår trygghetsfølelse her som befolkning at det er kort vei til Arendal, det er det sykehuset vi kjenner og som vi vil stå opp for og gjøre felles sak med Arenfal her for at sykehuset skal få lov til å utvikle seg videre.

Dette er vedtaket som ble fattet i kommunestyret:

Sykehuset og samspillet mellom kommunene og sykehuset står overfor store utfordringer i forbindelse med samhandlingsreformen. Disse endringene møtes best når det er trygghet i befolkningen for at den grunnleggende sykehusstrukturen i Agder består. Grimstad kommunestyre vil derfor sterkt understreke sin støtte til at sykehuset i Arendal fortsatt får utvikle seg som et fullverdig sykehus, med spesialiserte miljøer.

Funksjonsfordeling mellom sykehuset i Kristiansand og Arendal er nødvendig, men fordelingen må være balansert slik at det i begge byer er kompetanse og kapasitet til å tilby helsetjenester av høy kvalitet. Grimstad er - sammen med Lillesand - i en særstilling med kort reisetid til både Arendal og Kristiansand. Men også for vår befolkning er et fullverdig sykehustilbud i Arendal svært viktig for å kunne føle seg trygg for å få rask og god behandling når det trengs.