Nabosamtaler

Telemark og Vestfold skal avklare om de ønsker flere nabosamtaler med Agder-fylkene om en mulig sammenslåing. Fylkesordføreren i Aust-Agder ba om en avklaring i dag. Forhandlingene mellom Agder-fylkene fortsetter.

Toppmøter mandag.