NRK Meny
Normal

Nok en naboklage: – Høres ut som et jetfly som ikke får lande

Naboene til Lista Vindpark har nok en gang sendt klage til Fylkesmannen i Vest-Agder for det de mener er uakseptabelt støy fra vindturbinene.

Lista vindkraftverk

Vindkraftverket på Lista i Farsund består av 31 vindturbiner. Naboene mener støy fra turbinene ødelegger både for nattesøvn og TV-titting.

Foto: Veidekke ASA

I klagen NRK.no har fått tilgang til, skriver naboene at de ble forespeilet at det ikke ville bli plagsomme støyforhold ved vindkraftverket før det ble bygget.

Brevet er sendt til Fylkesmannen i Vest-Agder 6. april 2014.

Det er ett og et halvt år siden vindmølleparken ble satt i drift. Nå raser naboene igjen mot plagsom støy fra vindturbinene.

– Føler oss lurt

Ifølge naboene opplever de støyen som vedvarende, spesielt om kvelden og natten.

– Støyen kan høres ut som et jetfly som ikke får lande, skriver nabo Per Inge Almås.

Han mener støyen er så høy at de ikke kan sove med vinduet åpent på soverommet eller se på TV med normalt lydvolum.

Men det er ikke bare Almås som har signert i klagebrevet til Fylkesmannen. 40 naboer har skrevet under og krever at noe må skje.

Naboene skal ha prøvd å venne seg til støyen, men de opplever at det ikke er mulig. Lydene blir bare mer og mer plagsomme over tid, skrives det i klagen.

Nå krever de at det øyeblikkelig blir iverksatt tiltak for å stoppe støyen.

– Innenfor anbefalt grenseverdi

Det er ikke første gang naboene klager på at vindmøllene bråker.

Men ifølge målinger viser det seg at støyen er lovlig. Hovedkonklusjonen i den siste rapporten er at det holder seg innenfor anbefalt grenseverdi, med unntak av to naboeiendommer. Der er bråket 2–3 desibel over grensa.

I februar uttalte Lista Vindkraftverk at de ikke har planer om å dempe seg.

– Ut fra konklusjonene i fagekspertens rapport, samt opplysninger om metodikk og sikkerhetsmargin, er det vår forståelse at Lista Vindkraftverk generelt tilfredsstiller de krav som gjelder med henhold til støy. Dermed er det ikke grunnlag for særskilte støyreduserende tiltak, sa direktør i Fred Olsen Renewables David Brunt til NRK.no i februar.

– Jobbes med ny teknologi

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mener spørsmål knyttet til støy er kommunenes ansvar.

Foto: NRK/Svein Sundsdal / NRK

Mandag var olje- og energiminister Tord Lien (Frp) på besøk i Kvinesdal for å diskutere kraftutbyggingsplanene i Lister-regionen.

Han mener spørsmål knyttet til støy er kommunenes ansvar, men svarer dette på spørsmålet om hva som gjøres for å forhindre lyd fra kraftverk.

– Det jobbes hele tiden med å utvikle ny teknologi som gjør at påvirkningen for fornybarenergi enten det er vann eller vind, blir minst mulig. Det er bra for å redusere konfliktnivået i denne type spørsmål.