NRK Meny
Normal

Nå skal gatelysene dimmes om natten

Kristiansand kommune skal på sikt bytte alle veilysene til LED-lys og vil dimme lysene ned til 50 prosent lysstyrke om natten.

Gatelys

Det kommunale veilysnettet i Kristiansand består av 16.000 lysmaster.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Kommunen har nå utarbeidet en ny strategi for gatelys langs de kommunale veiene.

Målet er at alle veilysene skal være LED-lys som bruker betydelig mindre strøm enn de gamle lysarmaturene.

Veilysnettet i kommunen består av 16.000 lysmaster og 550 tennskap og alder og standard på belysningen varierer mye.

Det sier leder i ingeniørvesenet Per Kjelsaas.

Per Kjelsaas

Per Kjelsaas i Kristiansand kommune.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

De nye gatelysene skal også utstyres med en forhåndsprogrammert dimmer som demper lyset med 50 prosent mellom klokken 24 på kvelden og 06 på morgenen.

Veilysene i Kvadraturen og ved viktige gangfelt, samt langs sentrumsnære gang- og sykkelveier, skal ikke dimmes på natten.

– Dimming av lyset skjer på en tid hvor det er lite trafikk. Vi har testet nattedimming i enkelte boligområder og beboerne har ikke klaget på dette. Jeg tror faktisk ikke at de har merket det. Så dette er helt uproblematisk i forhold til trivsel, trygghet og sikkerhet, sier Kjelsaas til NRK.

Ønsker rask utskifting

Kommunens investeringer til nye veilys foreslås økt fra 2 til 5 millioner kroner per år.

Dette vil gi en årlig utskifting av 20 tennskap, 290 LED-armaturer og 40 lakkerte stålmaster langs samleveinettet.

Kommunen vil prioritere nye veilys på buss- og samleveier der det gir størst energi- og kostnadsmessig gevinst.

I første omgang skiftes lysarmaturer på stålmaster eldre enn 25 år og utskifting av gamle tremaster eldre enn 25 år.

Utskifting av 290 lyspunkter hvert år vil redusere de årlige utgiftene til drift og vedlikehold med cirka 160.000 kroner.

Opptatt av trafikksikkerhet

Ole Rath

Ole Rath i Trygg Trafikk.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Å dimme veilysene om natten kan gi noen trafikksikkerhetsmessige utfordringer, så vi hadde jo håpet at kommunen kunne spare penger på andre områder enn å dimme gatelys.

Det sier distriktsleder i Trygg Trafikk i Vest-Agder Ole Rath.

Han er litt skeptisk til nattedimming av gatelysene, men mener likevel at tidspunktene for dimming høres fornuftig ut.

– Det er mindre trafikk nattetid, men kommunen må sikre at systemet fungerer. I Trondheim slukket man gatelys om natten, men systemet sviktet og det var stummende mørkt når skolebarna gikk til skolen, sier Rath.

Ønsker å spare strøm og penger

Kommunen kan spare mye strøm på å bytte til LED-armaturer i veilysene, ifølge Kjelsaas.

Sparepotensialet er størst på samleveier med en strømbesparelse på mellom 40–50 prosent. Med nattdimming vil besparelsen øke og ligge på totalt 50–60 prosent.

For boligveier vil strømbesparelsene bli mindre fordi belysningen må oppgraderes noe for å tilfredsstille Statens vegvesens standardkrav til lysnivå.

Her vil det være betydelige forskjeller mellom veiene, men for de fleste boligveiene vil besparelsen ligge på 30–40 prosent.

Kristiansand har årlige strømkostnader til veibelysning på 5,5 millioner kroner. Kommunens totale budsjett til veilys er cirka 13 millioner kroner årlig og inkluderer drift, lampeskift, feilretting og utskiftinger.