Nå lever denne farlig

I disse dager jaktes det flittig på mink langs sørlandskysten, kort tid før sjøfuglene starter hekkesesongen.

Mink

Den amerikanske minken er en innført art, som i den norske naturen lager problemer for blant annet sjøfugl.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Sammen med den finske spetsen Luke jakter Jon-Erling Skåtan i disse dager mink i skjærgården i Vest-Agder.

Jon-Erling Skåtan

Jon-Erling Skåtan og Luke er en av fire hundeekvipasjer som i disse dager jakter mink langs kysten.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Skåtan er rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn i Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland, og har jaktet en god del mink før. Området fra Oksøy til Ryvingen i Vest-Agder er nemlig én av to strekninger i Norge der det er satt inn flest ressurser på å bli kvitt den uønskede krabaten.

Tar sjøfugl

– Problemet med minken er at den ikke tilhører det norske økosystemet. Den ble innført som pelsdyr, men rømte fra pelsfarmene og har etablert seg i naturen. Dermed påvirkes økosystemet dårlig, sier Skåtan.

Særlig har sjøfuglbestandene lidd under at minken er glad i mat og har få naturlige fiender. Makrellterna er blant fuglene som nesten er blitt borte langs kysten.

Siden Norge fikk en handlingsplan mot amerikansk mink i 2011 har man jobbet systematisk for å bli kvitt den, men så langt ser det ut til å være en evig kamp.

I Vest-Agder og i Møre og Romsdal er det områder som SNO i dag mener er nesten minkfrie. Men plutselig er minken tilbake igjen, så man må hele tida drive vedlikehold på holmer og skjær.

Minkjakt i Søgne

Det ble fangst på de utsendte jegerne fra Statens naturoppsyn i dag.

Foto: Statens naturoppsyn

Evig kamp

Øygruppa Udvår i Søgne kommune var tom for mink både i fjor og året før, men nå har Skåtan fått tips om at den er tilbake.

– Det er en evig kamp. Vi prøver stadig nye ting, men med de metodene og i det omfanget vi driver nå, er det utopisk å tro at vi skal få fjernet minken fra hele landet. Har du nok ressurser kan du få til det meste, men her er det begrenset, sier Skåtan.

Viktigst i kampen for å kvitte seg med minken er hundene som snuser seg fram til minkens gjemmesteder.

– Hund er hovedhjelpemiddelet vårt. Vi har fire hundeekvipasjer i landskapsvernområdet denne uka. De leter opp minken, som vi skyter, sier Skåtan.

– Får dere noen negative reaksjoner på denne jakten?

– Det er ytterst få. De fleste forstår problematikken, særlig kystbefolkningen som har sett at blant annet terna er blitt borte. Fremmede arter er et av de største problemene for det biologiske mangfoldet, sier Skåtan.

Jegerne som har hatt tillatelse til å skyte mink på holmer i Aust-Agder i vinter, melder om betydelig nedgang i minkbestanden.
Minken tek kvart år livet av mengder av dei langvegsfarande ternene, og lokalsamfunnet på Smøla gjer no det dei kan for å få bukt med minken på Veiholmen.