Fylkesmennene skal nå lede prosessen som skal føre til færre og større kommuner på Agder. Regjeringen ønsker frivillighet, men ser ikke bort fra å bruke tvang.

Nå kommer kommunereformen

Fylkesmennene skal nå lede prosessen som skal føre til færre og større kommuner på Agder. Regjeringen ønsker frivillighet, men ser ikke bort fra å bruke tvang.