Nå kommer du raskere til Oslo

Fra i dag kan du kjøre på ny firefelts motorvei på E18 mellom Gulli og Langåker i Vestfold. I rushtiden har man normalt stått tre kvarter i kø på strekningen som nå gjøres unna på 15 minutter.

Nye E18 er åpnet gjennom Vestfold

Etter flere år med veiarbeid kan du nå kjøre på firefeltsvei helt fra Larvik til Tønsberg.

Foto: John-André Samuelsen

– Her har det vært kø på veien hver dag og trafikkflyten har vært uforutsigbar. På morgenen og ettermiddagen har folk stått i kø og brukt tre kvarter på strekningen som de nå kan gjøre unna på 15 minutter, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Steinar Aspen.

Strekningen Gulli-Langåker er 24 kilometer lang, og arbeidene startet sommeren 2011. Nordgående kjørefelter er gamle E18 som er rehabilitert, mens sydgående felter er nybygget.

En ti kilometer gang- og sykkelvei er også del av samme veiprosjekt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ny E18 Vestfold

Ny E18 gjennom Vestfold timer før åpningen klokken 06.00 torsdag morgen.

Foto: Unn Una Johansen / Statens vegvesen

Transportbransjen jubler

Transportbransjen jubler over raskere og tryggere vei mellom Sørlandet og Oslo.

– Slike forbedringer av veinettet gir våre sjåfører en bedre hverdag. Det betyr mye for bedre flyt i trafikken og det blir en sikrere vei å kjøre på, sier Rita Elisabeth Birkeland, fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund i Aust-Agder.

Hun setter pris på utviklingen hvor stadig nye strekninger på E18 åpner som moderne firefelts motorvei.

– Særlig denne strekningen i Vestfold har vært ulykkesbelastet og vi er veldig glade for å få en ny vei her nå, sier Birkeland.

I perioden 2000–2009 var det 134 ulykker på strekningen.

110 km/t til høsten

Strekningen vil få fartsgrense på 110 kilometer i timen, som én av åtte strekninger i Norge.

I sommer vil det imidlertid være redusert fart. Fortsatt veiarbeid langs veien gjør at fartsgrensen er redusert til 80 kilometer i timen frem til høsten.

Artikkelen fortsetter under bildet

Ny E18 i vestfold

Arbeidere på nye E18 mellom Gulli og Langåker i natt, bare timer før veien åpnes.

Foto: Unn Una Johansen / Statens vegvesen

Reduserer utgifter

Tyngre kjøretøy kan ikke kjøre 110, men har lov til å kjøre inntil 90 kilometer i timen. Reisetiden kortes likevel ned, ikke minst fordi de stadige køproblemene unngås. Slikt gir økonomisk utslag for bransjen.

– Vi sparer utgifter både på grunn av tidsbruken og på redusert drivstofforbruk, sier Birkeland.

Hvor aktive er dere i forhold til å påvirke og komme med innspill om veiutbygginger?

– Vi har et godt samarbeid med Statens vegvesen. Lokalt varierer det nok litt, og sentralt drives en veldig viktig lobbyvirksomhet i forhold til veiplanlegging, sier Birkeland.

Kjøretur på nye E18 i Vestfold

«Prøvekjør» den nye strekningen her.