Frp vil jobbe videre for 110-fartsgrense

Fartsgrensen mellom Kristiansand og Grimstad kan snart bli på 110 kilometer i timen. Det sier Ingebjørg Godskesen (Frp).

110 sone E18

På E18 mellom Kristiansand og Grimstad er fartsgrensen i dag 100 kilometer i timen. Frps stortingsrepresentant for Aust-Agder vil purre for at fartsgrensen økes til 110.

Foto: Leif Dalen/Montasje / NRK

Ingebjørg Godskesen (FrP)

Frps Ingebjørg Godskesen mener det er på høy tid at fartsgrensen mellom Grimstad og Kristiansand økes. Her fra da bomstasjonen på riksvei 9 ble fjernet.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Aust-Agder Ingebjørg Godskesen tar igjen til orde for å øke fartsgrensen på motorveien mellom Kristiansand og Grimstad der fartsgrensen i dag er 100.

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er på Sørlandsbesøk både i dag og i morgen.

Etterlyser svar

Godskesen, som er medlem av transportkomiteen, vil nå purre for å få høyere fartsgrense på Sørlandet.

– Vi sendte ut en forespørsel til alle distriktene som har veier som kunne hatt en fartsgrense på 110. På Sørlandet gjelder dette strekningen mellom Grimstad og Kristiansand.

Nå etterlyser hun svar og vil ta saken opp med Statens vegvesen.

– I dag kommer jeg til å spørre om hvorfor man ikke har svart ja på at man ønsker dette i Agder. Hadde det kommet et raskt svar inn til departementet hadde også denne strekningen hatt en høyere fartsgrense, mener Godskesen.

– Bygd til å tåle en fartsgrense på 130

Bjørgulv Sverdrup Lund

Fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund støtter Godskesen.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Åtte strekninger i Norge fikk nylig en fartsgrense på 110 kilometer i timen. Frp-politikeren mener det er på høy tid at det samme skjer på Sørlandet.

– Jeg mener at veiene er bygd til å tåle mer enn 110. De tåler i hvert fall 120, kanskje til og med 130 kilometer i timen. Derfor er det helt på sin plass å øke fartsgrensen til 110, konstaterer Godskesen.

Fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund (H) mener man må tenke helhetlig når man planlegger vei og ser også fornuften i å øke fartsgrensen på de veiene som er bygd for det.

– Jeg er enig i at veier som er bygd for å tåle en høyere hastighet, også bør oppgraderes. Det er viktig at vi har visjoner når de fremtidige strekningene skal legges og at man allerede da tenker på en fartsgrense på 110. Det mener jeg at allerede gjøres, sier Lund til NRK.

  • Hva mener du? Diskuter i debattfeltet under.