Nå kan du kreve å jobbe til du blir 70 år

Fra i dag av kan du forlange å jobbe til du blir 70 år, og i mange bedrifter til du blir 72 år. Det er delte meninger om det er bra.

Øyvind Iversen

Administrerende direktør ved Simek i Flekkefjord, Øyvind Iversen, ønsker de nye reglene velkommen og sier han ofte er lei seg når folk går av med pensjon mens de er på topp.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fra 1. juli gjelder det allminnelige oppsigelsesvernet helt til man fyller 70 år. Det vil si at ingen arbeidsplasser kan ha en lavere intern aldersgrense i bedriften enn 70 år.

På arbeidsplasser der ledelsen ikke har drøftet saken med de tillitsvalgte, er grensen 72 år.

Siri Mathiesen

Direktør i NHO Agder, Siri Mathisen, mener det er synd at alle skal ha rett til å stå i jobb til fylte 70 år.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

NHO er kritisk til at alle skal ha rett til å stå så lenge i jobb og mener man heller burde jobbet for at flere 60-åringer holdt seg i jobb.

– Vi mener dette er symbolpolitikk fra regjeringen. Vi vil heller satse på å holde 60-åringene lenger i arbeid, sier Siri Mathisen, direktør i NHO Agder.

– Trist når eldre slutter

Simek direktør Øyvind Iversen ønsker de nye reglene velkommen og mener det ikke er unaturlig at pensjonsreglene må endres ettersom levealderen går opp.

– Vår erfaring på Simek er at jeg langt oftere har vært lei meg for at folk går av med pensjon tidlig enn at jeg ønsker å bli kvitt folk tidlig.

– Voksne folk har mye erfaring. Det er trist at de slutter mens de er friske og klare i hodet og alt er helt på topp. Jeg synes vi er heldige som kan benytte oss av den kunnskapen voksne folk har, sier Iversen.

På Simek kan man stort sett jobbe så lenge men vil, ifølge direktøren.

– Folk kan selvfølgelig være utslitte, med vonde knær og skuldre, men da er det over i en fysisk sak som har en annen vinkling. Ofte har vi sett at de beste går av mens jeg gjerne skulle hatt dem både to eller fem år lenger. For de er flinke, rasende flinke, sier Iversen.

Vil kunne velge

Siri Mathisen er enig i at erfaring er viktig og synes det er flott at man mange steder man har inngått avtaler om at arbeidstakere skal stå lenger i jobb. Men tvangen er hun imot.

– Det er ikke noe problem når man kan avtale dette fritt. Det som er forskjellen nå, er at nå gjelder det som en generell regel at grensen er 70 eller 72 år.

Mathisen mener heller flere yrker med avtalt lavere pensjonsalder, som politi og forsvar med grense på 57 år, burde vurdere sine avtaler.

– Denne grensen burde kanskje heves noen år.

Nå har Arbeidsdepartementet satt ned et utvalg som vurderer ytterligere heving av aldersrensen til 75 år. De skal levere en rapport senere i år.