Normal

Nå er det høysesong for mobbing

Mobbetjenesten Snakkommobbing.no opplever at pågangen fra barn som blir mobbet, er tydelig knyttet opp mot skoleåret. Aller størst pågang er det om høsten.

Snakkommobbing.no

Leder for Snakkommobbing.no, Andreas Eidem i lokalene til Blå Kors i Kristiansand, hvor chattetjenesten holder hus. Tjenesten driftes med støtte fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

Nettsiden åpnet i 2015 og har gjort seg noen erfaringene de siste to årene. Noen uker etter oppstarten av et nytt skoleår, øker pågangen av henvendelser fra barn og unge som blir mobbet.

– Elever som har gått med håp om at det skulle bli bedre dette skoleåret, har innsett at det ikke blir det, sier leder i Snakkommobbing.no, Andreas Eidem.

– Et tema som må holdes varmt

Det er i månedene september, oktober og november at pågangen er aller størst. Så roer det seg litt når det nærmer seg jul og ferie, før det tar seg opp på nyåret igjen.

Arnar Vuolab Jørgensen

Arnar Vuolab som nå er bosatt i Arendal, opplevde grov mobbing på Karasjok skole. Dokumentaren om mobbing kan sees på NRK.no.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Eidem har selv sett dokumentaren om mobbeofrene Arnar Vuolab og Mia Næss som ble sendt på NRK tidligere denne uken, og synes det er viktig at slike saker kommer fram i lyset.

– Program som dette er kjempebra for å øke folks bevissthet om mobbing. Det er et tema vi må fortsette å fokusere på og som må holdes varmt hele tiden, sier han.

Snakkommobbing.no

Alle i Snakkommobbing.no som tar i mot henvendelser fra barn og unge, har relevant utdannelse.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

90 prosent sier at det skjer på skolen

Ifølge Eidem, sier rundt 90 prosent av de unge som tar kontakt med dem, at det er på skolen mobbingen skjer. Han har også inntrykk av at det er veldig vanlig at lærerne ikke får med seg det som skjer. Å si ifra, er det også mange som har dårlige erfaringer med.

– De føler at de ikke blir tatt på alvor og at ting bagatelliseres, sier Eidem.

Han tror det viktigste de voksne i skolen kan gjøre, er å lytte til barna og anerkjenne følelsene deres. Det viktigste er hvordan barnet selv opplever det.

Eidem fraråder også å ta opp slike saker med hele klassen til stede. Han mener det bare bør tas opp med dem som er involvert. Ifølge ham er det mange som opplever at ting blir verre når de blir tatt opp i fellesskap.