NRK Meny
Normal

Nå er den gjengrodde sumpen ryddet

Slevdalsvannet naturreservat i Farsund var tilgrodd, men er nå ryddet og tilrettelagt for naturopplevelser. Fredag deltar klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) på den offisielle åpningen.

Fartøy fra SeaBed som fjerner takrør / siv

Under ryddearbeidet ble det brukt et 15 meter langt mudringsfartøy. Nå er jobben med å lage dammer og kanaler i det tilgrodde vannet gjort.

Det siste året har det vært gjennomført omfattende tiltak og ryddearbeider for å åpne opp vannspeilet i naturreservatet.

Det skal gi bedre leveforhold for fuglearter som er avhengige av åpent vann.

Eivind Hellerslien ved Slevdalsvann

Eivind Hellerslien ved Slevdalsvann.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Samtidig gjør det området mer tilgjengelig for folk.

– Det er et stort artsmangfold i Slevdalsvannet, men vi har sett at det har endret seg i takt med gjengroingen. Nå som vi har åpnet vannspeilet, håper vi at vi har reversert denne prosessen.

Det sier Eivind Hellerslien hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

– Et våtmarksområde huser et stort artsmangfold. Området virker også som flomdemping, reduserer forurensning og binder partikler og næringsstoffer, sier han.

Mer tilgjengelig

Slevdalsvann

Slik så det ut ved Slevdalsvann før ryddearbeidet startet.

Foto: Jan Jørg TOMSTAD / NRK

Hellerslien forteller at det er lagt ned flere millioner kroner for at dyrelivet skal komme tilbake igjen i området.

Slevdalsvann er en del av det internasjonalt viktige Lista våtmarkssystem. Området er et såkalt RAMSAR-område som Norge har forpliktet seg til å verne.

Stedet er en sentral plass for trekkende fuglearter og et nytt uteauditorium vil gjøre at området blir mer tilgjengelig.

Gleder seg

Ordfører i Farsund Richard Ivar Buch (H) gleder seg til åpningen sammen med klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).

Richard Ivar Buch

Ordfører i Farsund kommune Richard Ivar Buch (H).

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Dette er et anlegg som kan brukes til mye, både til undervisning og til friluftsliv, sier han.

Lista fuglestasjon har vært en viktig brikke i naturreservatet.

I 25 år har de observert og merket 12 millioner fugler.

Det feirer fuglestasjonen denne helgen med flere arrangementer.

Jan Erik Røer ved Lista fuglestasjon mener reservatet har betydd mye for dem som er opptatt av fugler. Nå håper han at området skal trekke flere besøkende.

– Området har vært stengt av og vanskelig å komme til for folk flest. Nå blir det mye mer tilgjengelig for vanlige fuglekikkere og menigmann. Vi i ornitologisk forening har en tanke om at skal man få aksept for å verne naturen, så må folk komme og se den og lære å bli glad i den, sier Røer.

Se video fra rensingen av vannet:

På Lista starter i disse dager et millionprosjekt for å restaurere et verdifullt naturreservat. Ønsket er å tilrettelegge slik at folk kan oppleve lyder og fugler på nært hold, uten at fuglene forstyrres.