NRK Meny
Normal

Nå blir det vanskeligere å få lån

Frykten for en boligboble gjør at bankene har fått strengere retningslinjer for å innvilge lån. Det vil spesielt de unge merke.

Kjell Omland

Banksjef i Sparebanken Sør, Kjell Omland sier at unge må ha god økonomi før de får lån.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

1. juli ble bankenes mulighet til å gi lån strammet inn betraktelig.

– Folk vil merke at det blir vanskeligere å få lån, sier banksjef i Sparebanken Sør, Kjell Omland.

Bankene har fått beskjed fra Finanstilsynet om hvilke retningslinjer de må forholde seg til. Av lånene bankene gir, kan bare ti prosent avvike fra de gitte retningslinjene.

Bankene varsler strammere kredittpraksis i årets tredje kvartal, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse.

Ifølge undersøkelsen fortsatte etterspørselen etter lån å øke i årets andre kvartal, noe som også gjelder fastrentelån.

Verst for unge førstegangskjøpere

Selv om bankene også tidligere har hatt retningslinjer å forholde seg til, blir det mye strengere nå. Verst blir det for unge førstegangskjøpere.

– De må ha egenkapital og god økonomi generelt. De må også ha rom for å kunne betale en høyere rente enn det vi har i dag.

Muligheten til å få avdragsfrihet er også innskrenket.

Omland tror flere i større grad enn tidligere vil trenge hjelp av foreldre for å kunne komme seg inn på boligmarkedet.

Må rapportere

Finanstilsynets retningslinjer gjelder samtlige banker. Ved utgangen av september i år, må hver enkelt bank rapportere hvordan de ligger an i forhold til retningslinjene.

Omland tror situasjonen i boligmarkedet er årsaken til innstrammingene.

– Myndighetene synes at boligprisene stiger vel mye, og da kanskje spesielt i Oslo. De er redde for at vi får en boligboble som sprekker. Det kan etter hvert føre til at folk som må selge husene sine, blir sittende med en gjeld som er høyere enn husets verdi.