Mystisk fiskedød i elver: Kan skyldes elektrosjokk

På to uker har over 80 døde fisker blitt funnet i elver på Sørlandet. Naturvernforbundet tror fiskene i Barbuelva rett og slett har dødd av elektrosjokk.

Død sjøørret Arendal

Etter flere tilfeller av fiskedød i forskjellige elver på Sørlandet de siste ukene er det spekulert i hva årsaken er og om det henger sammen. Her fra Barbuelva i Arendal.

Foto: Odd Rømteland / NRK

På få uker er det funnet død fisk i Langangsvassdraget i Tvedestrand, Grefstadbekken i Grimstad, samt Barbuelva i Arendal.

Nå har både Naturvernforbundet og forskere hver sin teori om fiskedøden.

Elektrosjokk

Det er nylig funnet 30 nye døde fisk i Barbuelva. Til sammen er det funnet 80 døde sjøørret. Det ble påvist store mengder aluminium i Barbuelva.

Leder i Naturvernforbundet i Arendal, Morten Wegner Tveit, har en teori om Barbuelva.

– I går fant vi en jordingsledning i bekken akkurat der som fisken dør. Vi mistenker jordingsfeil fører til at fisken får strøm i seg. I kombinasjon med aluminium så kan det bli et kraftig spenningsfelt for fisken.

Naturvernforbundet har kontaktet Bane NOR angående ledningen, som midlertidig er dratt ut av vannet.

Det ble spekulert i om forurensing har ført til fiskedøden, men det ser ikke ut som det har sammenheng.

Fredag har Arendal næringsbygg byttet septiktanken som forurenset elven.

Morten Wegner Tveit i Naturvernforbundet

Morten Wegner Tveit i Naturvernforbundet i Arendal mener at fisken i Barbuelva rett og slett har dødd av en kombinasjon av strøm og aluminium.

Foto: Naturvernforbundet

Forsuring

Forsker ved Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Ståle Haaland, har derimot en annen teori. Han tror det finnes en naturlig forklaring.

Varmen som bredte seg over Sør-Norge i sommer førte til at myrer tørket ut. Det påfølgende regnskyllet har ført til en forsuring i vannet, forteller forskeren.

– Eksponert for luft vil sulfid i myra oksidere til sulfat, som fører til en helt naturlig forsuring av vann og vassdrag. Ved kraftig nedbør kan det bli ført fra myrområdene, til bekker, elver og innsjøer.

Surstøt, surt vann, kan løse ut aluminium fra nedbørfelt og sedimenter.

– Denne prosessen er pH-avhengig. Aluminium ved lav pH er også giftig for fisk, og kan feste seg til gjellene slik at fisken kveles.

Haaland mener fiskedøden har sammenheng med global oppvarming, og tror ikke det blir siste gang det skjer.

Fiskedød i Barbuelva

Forsker Ståle Haaland tror at fisken har blitt kvalt etter en forsuring.

Foto: Naturvernforbundet

– Jeg knytter det til klimaendringer. Vi forventer at det over tid vil være mye tørrere sommere enkelte perioder, samt kraftige nedbørsskyll, gjerne på høsten. Dette er ikke et nytt fenomen i Norge, det finnes flere eksempler på dette i forsuringsfølsomme områder, med påfølgende fiskedød.

Men Naturvernforbundet er ikke enig i teorien til forskeren, i hvert fall ikke for Barbuelva.

– Jeg tror jeg kan avvise den teorien, uten at jeg er forsker. Det har Fylkesmannen utelukket. Vi har målt pH-verdiene og det er bare 30–40 meter av hele elven, ellers er fisken fin, sier Tveit.

– Men når det gjelder de andre elvene med fiskedød så kan det godt være at teorien stemmer.

Miljøkoordinator i Agder politidistrikt, Torvild Selås, sa på tirsdag at han foreløpig ikke tror at de forskjellige tilfellene av fiskedød har en sammenheng.