Mye ulovlig fiskeredskap beslaglagt

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Fiskerimyndighetene, politiet og kystvakta har beslaglagt over 170 ulovlige fiskeredskaper langs sørlandskysten de siste to dagene. Aksjonen retter seg inn mot ulovlig hummerfiske og myndighetene mener det er uheldig at folk driver ulovlig fiske av hummer, som er en truet dyreart her i landet.

Politioverbetjent Thomas Lauritzen i Økokrim har deltatt i aksjonen og vært med kystvaktskipet KV Nornen på leting etter ulovlige fiskeredskaper de siste to dagene.

Tirsdag ble 91 fiskeredskaper beslaglagt langs sørlandskysten, mens det onsdag ble gjort 80 beslag av ulovlige fiskeredskaper i samme området.

Denne uken er det storaksjoner i 6 politidistrikt fra svenskegrensen og rundt kysten opp mot Hordaland, og en rekke offentlige etater er involvert i kontrollene.

Kystvakta, politiet og Økokrim deltar i aksjonen sammen med Fiskeridirektoratet, Statens naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten.

Ikke overrasket

Det er primært teiner, men også ruser og garn som er beslaglagt.

– Jeg er ikke overrasket over alle beslagene. Vi finner ulovlige fiskeredskaper hvert eneste år når vi har tilsvarende aksjoner, sier Lauritzen til NRK.

– Er dette et tegn på at vi gir blaffen i reglene rundt hummerfiske?

– Det er vanskelig å si. Noe skyldes nok uvitenhet og mange kan nok ikke nok om regelverket selv om de er pliktige til det. Men det finnes nok også mange som ikke har respekt for reglene som tar sikte på å bevare hummeren, sier Lauritzen.

Mye umerkede redskaper

Lauritzen forteller at det syndes mest mot reglene om at fiskeredskaper i sjøen skal merkes med navn og adresse til de som eier redskapene.

– Mange teiner og garn er ikke merket i det hele tatt og mange fiskeredskaper er merket mangelfullt, sier han.

Hummeren står på den såkalte "rødlista" over truede dyrearter her i landet.

Lauritzen synes det er rart at folk ikke er mer opptatt av å bevare hummeren for fremtiden.

– Det er uheldig at vi ikke er mer opptatt av å ta vare på en slik art slik at fremtidige generasjoner også kan få glede av hummeren, sier han.

Han sier at det er tre forhold som alle skal følge når det gjelder fiskeredskaper i sjøen:

  • Alle redskaper skal merkes tydelig med navn og adresse.
  • Alle teiner skal settes dypere enn 25 meter i sjøen.
  • Alle teiner skal ha minst to forskriftsmessige fluktåpninger slik at hummeren kan rømme teina dersom den er kommet inn.