Mye svevestøv i Kristiansand nå

Innholdet av svevestøv i luften i Kristiansand er i disse dager høyere enn vanlig og kan skape problemer for personer med luftveissykdommer.

Målestasjon luftkvalitet

Målestasjon for luftkvalitet ved Vestre Strandgate i Kristiansand.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Vi forventer høyere nivå på svevestøv nå, noe som skyldes at det har vært vindstille og tørt over lengre tid, sier Alena Bohackova i Kristiansand kommune.

Luftkvaliteten er nå på det dårligste hittil i vinter. Det viser varslingen og de daglige målingene.

– Mye regn og vind har sørget for god luftkvalitet hittil i vinter, sier Bohackova.

Selv om problemet er midlertidig kan det gå utover personer med visse helseplager.

– Svevestøvnivået er høyest nær trafikkerte veier. Dersom personer med luftveissykdommer oppholder seg her kan det forverre sykdomsbilde, men det er store individuelle variasjoner. Personer som har slike sykdommer er vanligvis bevisst på det, sier Bohackova.

Ekstra tiltak

Alena Bohackova

Alena Bohackova i Kristiansand kommune.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Hovedkilden til svevestøv er asfaltpartikler som virvles opp fra veibanen. Kristiansand kommune har økt fokus på svevestøv, når det er piggdekksesong og værforholdene er som nå.

– Å feie er det beste tiltaket mot svevestøv, derfor feies veiene oftere nå. Statens vegvesen feier Vestre Strandgate tre ganger i uka nå og andre hovedveier etter behov, sier Bohackova.

Skjermbilde luftkvalitet.info

Torsdag var forurensningen på oransje nivå i Kristiansand. Det var også varslet for fredag, men da endte man opp på grønt.

Foto: Skjermbilde luftkvalitet.info

I Kristiansand er det to målestasjoner for luftkvalitet. En ved Vestre Strandgate og en ved Festningsgata. Torsdag var første dagen i år nivået var over grenseverdien. I fjor skjedde dette sju ganger.

– Vi kan ha 35 dager i året over grenseverdien og det er vi ikke i nærheten av, så vi ligger godt innenfor det forurensningsloven tillater, sier Bohackova.

Vurderer grenseverdiene

De juridiske grenseverdiene er imidlertid høyere enn det helsemyndighetene anbefaler og endringer i reglene kan komme.

– Et forslag om endrede grenseverdier ligger nå inne hos Klima- og miljødepartementet, sier seniorforsker Britt Ann Høiskar ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Utfordringer med NO2

For Kristiansand kommune er Nitrogendioksid en større utfordring.

– Der ligger vi veldig nær grenseverdien, men vi holder oss under. Vi har ikke de store utfordringene som byer som Oslo og Bergen, hvor man ligger langt over grenseverdiene, sier Bohackova.

Utslipp fra biler er hovedkilden til NO2 i luften og det er grunnen til at det jobbes med tiltak for å få ned biltrafikken, som for eksempel rushtidsavgift.