Mye å gjøre for krypsivjegerne

Varmt vær og mindre vannstand har skapt gode levevilkår for krypsiv i elv og vann. Nå jobber krypsivjegere for fullt i Otra for å få bukt med gresset som fortrenger fisk, vegetasjon og badeliv.

Jakter på Krypsiv

– Det blir veldig fort grumset opp, sier Jan Frode Sløgedal.

Han er en av dem som jakter på sivet som ødelegger badeopplevelsen i Venneslafjorden.

Krypsivet som er synlig på toppen av fjorden er bare toppen av problemet. Det spirer og gror fra bunnen og gjør det vanskelig å legge på svøm.

Krypsivet er et problem i hele Otra. I Kilefjorden finnes en problemløser.

– Det er foreløpig Sørlandet som er rammet av det, men det vil spre seg, sier daglig leder i Amfibie Service Arendal, Elin F Aanonsen.

Dagens regjeringen har lovet kamp mot krypsiv. Likevel ønsker Aanonsen seg en større innsats.

– Det hadde vært et stort ønske at de tar dette på alvor, og er villige til å finne en løsning sammen med oss, sier Aanonsen.