Museumssamling i fare

Situasjonen er dramatisk for Agder Naturmuseum. Magasinene er overfylte og samlingene er i fare.

Agder naturmuseum

Agder naturmuseum trenger mer plass.

Foto: Lars Helge Rasch / NRK

Situasjonen for Agder naturmuseum er dramatisk og samlingene står i fare for å bli ødelagt.

Museumsdirektør Ovin Udø er skuffet over at kulturminister Trond Giske ikke er mer konkret i sitt svar til stortingsrepresentant Peter Gitmark der han etterlyser klare svar om penger til nybygg. I to år har museumsdirektør Ovin Udø ventet på få starte bygging av nytt museum.

Ovin Udø, direktør, Agder naturmuseum

Museumsdirektør Ovin Udø venter på penger til nybygg.

Foto: Lars Helge Rasch / NRK

- Vi blir veldig berørt av at vi ikke vet når vi får nye lokaler. Dessuten lever vi veldig presset med ubekvemme arbeidsforhold og dårlig lagringsplass, sier Udø.

Grisehus

I dag lagrer Agder naturmuseum over 90 000 gjenstander i et bygg som på 50-tallet ble bygget som grisehus ved Gimle gård i Kristiansand. Materialet er viktig for den naturhistoriske dokumentasjonen for Agder. Ikke bare er det gamle grisehuset overfylt, det er er også risikabelt å oppbevare museets samling der.

- Det er ikke klimaregulering i bygget og det kan skade det biologisk materialet vi har her. Samlingen er heller ikke skikkelig sikret mot for eksempel insekter som kan gjøre skade. Det har hele tiden vært sagt at dette er en midlertidig løsning, men den midlertidige løsningen har vart i mange år. Nå er situasjonen dramatisk, sier museumsdirektøren.

Revidert nasjonalbudsjett

Museet har lenge trengt utvidelse og fikk gratis tomt og penger av kommunen og penger fra fylkeskommunen. Alt var klart for bygging. Så ble det regjeringsskifte og i to år har Ovin Udø ventet på å starte bygging av nytt museum. Han venter ennå, samtiig som han håper på revidert nasjonalbudsjett som STortinget behandler på nyåret.

Høyres Peter Gitmark

Stortingsrepresentant Peter Gitmark, Høyre, Vest-Agder.

Det gjør også stortingsrepresentant Peter Gitmark (H). I forrige uke sendte han et spørsmål til statsråd Trond Giske om han ville se på saken for Agder naturmuseum på nytt. Kulturministeren svarer at museet er blant de prosjektene Regjeringen vil prioritere de nærmeste årene.

- Dette er ikke noe svar, det er klipp og lim fra statsbudsjettet, sier Gitmark, som savner noe mer konkret fra Giskes side. Han lover at både han og og Høyre vil gjøre det som kan gjøres for å få Agder naturmuseum inn i revidert nasjonalbudsjett.