Mulig streik fra midnatt i Kristiansand havn

Fra midnatt kan det bli streik i nesten alle landets havner, fra Hammerfest til Kristiansand. Alle havner bortsett fra i Mosjøen. Det skjer dersom meklingen ikke fører fram mellom det LO-tilknyttede Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport.

Konteinerhavn

Det kan bli liten aktivitet her ved Kristiansand havn og 21 andre havner i Norge, dersom streiken mellom NTF og NHO Logistikk og Transport blir et faktum fra midnatt.

Foto: Nilsen, Anne Torhild / NRK

– Vi vet foreløpig lite om konsekvensene av en eventuell streik, sier havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand Havn KF.

Rammer ikke folk flest

Folk flest vil imidlertid ikke merke en streik med det første, og passasjertrafikken blir ikke berørt.

Halvard Aglen

Havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand Havn KF mener det foreløpig er vanskelig å forutsi konsekvensene av en mulig streik. Omfanget og organiseringen blir klar senere.

Foto: Jon-Petter Thorsen / Aptum

– For vanlige folk vil det ta tid før en streik merkes, fordi godset som ikke blir losset inneholder forbruksvarer som skal ut i butikker etter hvert. Derfor er det ingen grunn til å hamstre, sier nestleder Lars M. Johnsen i NTF til NTB.

– I Kristiansand Havn er det ingen som vil bli tatt ut i streik, sier Aglen. Han mener det likevel kan være vanskelig å forholde seg til en streik man sitter midt oppi, uten å være arbeidsgiver.

– Vi har døgnkontinuerlig vakt, som vanlig, og vi følger utviklingen. Vi regner med å få en bedre oversikt over situasjonen når streiken eventuelt bryter ut. Men vi foretar ingen oppgradering i forhold til en streik, forsikrer han.

Strid om tariff

Containere Kristiansand havn

Containerhavna i Kristiansand er en av 21 norske havner som kan bli rammet av streik.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Dersom meklingen ikke fører til en løsning innen midnatt fredag, er det til sammen 292 losse- og lastearbeidere ved 21 norske havner som går ut i streik.

Bakgrunnen for konflikten er ifølge NTF at arbeidsgiverne mener forbundets tariffavtaler ikke skal gjelde på privat område.

Fagforeningen mener det vil kunne åpne for at havneeiere kan leie bort havner til private drivere og påstå at havnene dermed er private, for således å kvitte seg med tariffavtaler.

– NHOs mål er å innsnevre havnearbeidernes rettigheter. Arbeidsgiverne har sagt opp tariffavtaler, og det kan vi ikke akseptere, sier Johnsen.

– Ugyldig fortrinnsrett

Lars M. Johnsen

Lars M. Johnsen mener NHOs mål er å innsnevre havnearbeidernes rettigheter. Han er nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund, NTF.

Foto: Ketil Kern / NRK

NHO mener havnearbeidernes fortrinnsrett i losse- og lasteoverenskomstene, som forplikter bedriftene til å gi oppdrag til NTFs losse- og lastekontorer og arbeidere, ikke er gyldig ved streik.

Etter NHOs syn kan bedrifter tilsluttet losse- og lasteoverenskomstene sette inn egne ansatte uten at dette representerer tariffbrudd eller streikebryteri, heter det i en pressemelding fra NHO Logistikk og Transport fredag.

NHO mener overenskomstene gir en førsterett, men ikke monopol på arbeidet.

– Ulovlig

NTF mener på sin side at det er streikebryteri dersom andre overtar arbeid omfattet av fortrinnsretten ved en streik.

– NHO har oppfordret til streikebryteri. Vi har også fått meldinger om at våre folk skal sperres ute av havneområdet, og det er nok ulovlig, hevder Johnsen i NTF.

NHO påpeker at losse- og lastearbeidere som er i streik ikke har behov for eller adgang til havneterminalene ettersom de ikke skal jobbe. (©NTB)