Mulig folkeavstemning i Sirdal

Ildsjeler i øvre Sirdal tar til orde for å bryte ut av kommunen, og gå over til Gjesdal kommune i Rogaland. Årsaker til misnøyen skal være manglende satsing på skole og turistnæring. Nå planlegges det folkeavstemning i løpet av høsten.