NRK Meny
Normal

Møtte opp til en siste protest

Naboer benyttet anledningen til å komme med en siste protest i saken om den omstridte ringveien rundt Kristiansand. Onsdag var fire departement og ett direktorat på befaring i området.

Protest Hellemyr

Tore Neset fra Hellemyr velforening vil at ringveien i Kristiansand skal legges i tunnel unger det populære turområdet Kjærrane.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stridens kjerne er hvor mye av veien som skal legges i tunnel.

Statens vegvesen ønsker færre tunneler for å gjøre veiprosjektet billigere. Motstanderne mener det vil ødelegge lokale naturområder.

– Det som er viktig i dag, er å få belyst konfliktene knyttet til denne veien. Vi håper at de som er med på befaringen, får et godt innblikk i trasévalgene og hvorfor det er uenighet i denne saken, sier Egerhei.

– Ikke dyrt

Flere motstandere hadde møtt opp på befaringen, blant dem Tore Neset fra Hellemyr velforening.

– Etter planen skal det komme en bro her. Den vil ødelegge boområdet og rekreasjonsområdet til folk i bydelene Hellemyr, Tinnheia og Grim, sier han.

Protest Kjærrane skilt

Tydelig budskap i friluftsområdet Kjærrane.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Neset mener myndighetene må bevilge de 80 millionene ekstra som er nødvendig for å legge veien i tunnel under det populære turområdet i Kjærrane.

At det er snakk om mye penger, er han ikke enig i.

– Det er ikke mye penger i den store sammenhengen. Beløpet er under én prosent av prosjektrammen. Ser vi dette i et perspektiv på 30 til 40 år, er det veldig lite penger.

Usikkert når arbeidet vil begynne

I november sendte fylkesmann Ann Kristin Olsen kommunedelplanen for ytre ringvei i Kristiansand og Songdalen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

I sitt råd til departementet, anbefalte hun å ta hensyn til lokaldemokratiet, og gå for en løsning som vil bli dyrere enn det Vegvesenets ønsker.

Finn Åsmund Hobbesland er direktør for planprosesser og samfunnskontakt i veiselskapet Nye Veier AS, som skal stå for utbyggingen.

Ifølge ham, er det usikkert når byggingen av denne veien vil begynne.

– Vi tenker at det første prosjektet vest for Kristiansand blir veien mellom Mandal og Kristiansand. Slik vi ser det nå vil ringveien rundt Kristiansand komme etter dette, men disse prioriteringene er ikke endelig lagt, sier han.

Sanner får det siste ordet

Ifølge seniorrådgiver i departementet, Liv Kristine Mortensen, blir det statsråd Jan Tore Sanner som får det siste ordet i saken.

Protest Ringvei

Også i Vågsbygd hadde motstanderne møtt opp. Der kan veien bli lagt gjennom skogen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK