NRK Meny
Normal

- Ikke bedre med to sykehus

Det er ikke størrelsen på Sørlandet sykehus som er problemet, hevder Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder.

Fylkesordfører Thore Westermoen
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesordfører Laila Øygarden i Aust-Agder får motstand mot forslaget om å dele Sørlandet sykehus etter fylkesgrensen.

Hennes ordførerkollega i Vest-Agder,  Thore Westermoen, deler frustrasjonen som gjør seg gjeldende i Aust-Agder over at sykehusene er kommet opp i en utrolig vanskelig situasjon.

Men Westermoen mener hovedproblemet er at sykehuset  får for lite penger.  Og det blir ikke løst ved sykehusdeling, sier han.

- Mer penger og bedre økonomistyring som tar mer hensyn til pasientene, er det som skal til, sier Westermoen.

- Jeg deler frustrasjonen som gjør seg gjeldende i Aust-Agder over at sykehusene våre er kommet opp i en vanskelig s

For store helseforetak

Åse Gunhild Woie Duesund

Åse Gunhild Woie Duesund

Foto: Ingunn Strand

Heller ikke Aust-Agders medlem av Stortingets helse- og sosialkomite, Åse Gunhild Woie Duesund fra KrF støtter utspillet fra fylkesordføreren i Aust-Agder om å dele Sørlandets sykehus, ett for Aust-Agder og ett for Vest-Agder. Men hun mener størrelsen på foretakene er et problem.

- Jeg tror at problemet er sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst til en kjempestor region - som dekker halve Norge. Øygarden bør ta fatt i dette feilgrepet og jobbe for reversering av sammensåingen, sier Woie Duesund.

- Noe er fundamentalt galt

Hun etterlyser en gjennomgang av finansieringssystemet. - Det må være noe fundament galt når alle helseforetak sliter med økonomien.

Dessuten bør private instutusjoner tas i bruk - her er det ledig kapasitet både når det gjelder rusbehandling og rehabilitering, mener Woie Duesund.