Normal

Vil legge bedre til rette for grensekommunene

Fylkesordføreren i Aust-Agder vil ha et bedre samarbeid med de fire kommunene som har søkt overgang til Vest-Agder.

Video 129f86dd-0b05-4fe1-8c3d-cee22134a86b.jpg

SE VIDEO: Bjørgulv Sverdrup Lund vil legge forholdene bedre til rette for grensekommunene som ønsker overflytting til Vest-Agder.

De fire kommune som vil flytte fra Aust- til Vest-Agder, møtte i ettermiddag den nye fylkesordføreren i Aust-Agder.

Birkenes, Lillesand, Iveland og Evje og Hornnes har søkt om å skifte fylke.

Bjørgulv Sverdrup Lund hadde invitert de fire ordførerne til et møte for å bedre samarbeidet med de fire kommunene som ønsker seg ut av fylket hans.

Han ville vite hva grensekommunene er misfornøyd med.

– Det er viktig å få fokus på hvilke oppgaver vi må løse i forhold til grenseproblemene disse kommunene har. Søknad om overflytting til Vest-Agder er en sak som går parallelt som Stortinget får ta seg av til slutt. Jeg fokuserer bare på løsninger, sier Sverdrup Lund.

Vil ha fritt skolevalg

De fire utbryterkommunene ligger alle langs fylkesgrensa, og fritt skolevalg var ett av de viktigste temaene på møtet i dag.

Gro-Anita Mykjåland

Ordfører i Iveland, Gro-Anita Mykjåland, ønsker at innbyggerne hennes skal kunne gå på skole i Vest-Agder.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Over 60 prosent av Ivelands befolkning pendler ut av eget fylke for å gå på jobb. Hvis du da har en 16-åring som får beskjed om at han er nødt til å gå på videregående skole i Evje, i stedet for i Vennesla, er det veldig vanskelig for familien på Iveland å forstå.

– Hvorfor kan ikke 16-åringen sitte på til skolen med mor som skal på jobb, når hun kjører forbi skolen hver dag? Sånne hindringer gjør at folk har problemer med å forstå fylkesgrensa. Den er ikke til hjelp, men den stopper opp utviklinga på mange måter, sier ordfører i Iveland, Gro-Anita Mykjåland.

– Én stemme fra Agder

Hun får støtte fra ordfører i Birkenes, Arild Windsland.

Grensekommunene i Aust-Agder

Til stede på møtet med fylkesordføreren var ordførere og rådmenn fra de fire kommunene som har søkt om fylkesbytte, i tillegg til Valle og Bygland, som var observatører.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– De to viktigste tingene for Birkenes er kollektivtrafikk og videregående skoler. Så er det andre forvaltningsmessige utfordringer vi har.

– Så kommer det som ligger over dette, nemlig å ha én stemme fra Agder inn mot sentrale myndigheter. Det er det som ligger i folkeavstemninga folk sa ja til, mener Windsland.

Vil finne løsninger

Bjørgulv Sverdrup Lund

Fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund, skal nå rundt i de ulike kommunestyrene og diskutere saken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesordføreren sier han vil finne ei løsning på problemene med fritt skolevalg, men avviser at dette er et forsøk på å lokke kommunene tilbake til hjemfylket.

– Dette er et forsøk på å sikre at innbyggerne i Aust-Agder får det best mulig. Det er det jeg er opptatt av.

– Når det gjelder fritt skolevalg er det vanskelig å forskuttere hva som blir vedtatt, men det må vi drøfte. Kollektivtransport er også utrolig viktig, sier Sverdrup Lund.