Mobilforbud skal hindre mobbing

I mars tok elevrådet på Grim skole initiativet til en mobilfri dag. I går vedtok bystyret i Kristiansand et forbud mot å bruke mobiltelefon og å fotografere på alle grunnskolene i Kristiansand.

Mobilbruk

Fra i dag kan elevene i Kristiansand bare bruke mobiltelefoner når skolen tillater det.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Hensikten med det nye reglementet er å motvirke mobbing, sier oppvekstdirektør Arild Rekve.

Arild Rekve

Oppvekstdirektør Arild Rekve er glad for at alle skolene i Kristiansand nå har fått like regler.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Det ligger mange mobbemuligheter i å legge ut bilder og kommentarer på nettet, og dette ønsker vi å hindre. Fra i dag er det bare lov å bruke mobiltelefoner, nettbrett og andre elektroniske enheter i opplæringssituasjonen, når skolen har gitt tillatelse til dette, sier Rekve.

Mobilfri dag

I mars var det mobilfri dag på Grim skole. Elevrådet hadde tatt innitiativet. Blant annet fordi den enorme bruken av mobil i friminuttene hadde ført til mindre sosial kontakt mellom elevene. Elevrådsmedlem Azra Hadzic innrømmet at hun ofte sendte sms til folk som satt bare en meter unna.


Azra Hadzic

Elevrådsmedlem Azra Hadzic innrømmet at hun ofte sendte sms til folk som satt bare en meter unna.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Men mange Grim-elever la ikke skjul på at de opplevde mobilforbudet som «helt forferdelig». Og fra i dag er altså forbudet permanent. Oppvekstdirektør Arild Rekve sier det ikke er fobudt å ha en mobiltelefon i ranselen.

For mye mobbing i norsk skole

– Det er bruken vi vil regulere. Mange skoler hadde allerede gode rutiner rundt dette, men vi ønsker like regler for hele Kristiansand. Saken har vært ute på høring. Det har vært kjent lenge at et forbud var på vei. Så skolene er forberedt på dette.

I tillegg til forbud mot mobiltelefoner inneholder det nye ordensreglementet også forbud mot krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, seksuell trakassering, rasisme, utestenging eller uthenging på skolen eller på skoleveien.

Mobilfri dag

Det ble mer gitarspill og mindre mobilbruk da elevene på Grim skole hadde mobilfri dag tidligere i år.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Elevene skal ha tillatelse fra læreren før de fotograferer og gjør lydopptak i skoletiden.

Ordensreglementet forbyr også å ta med tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler.

Oppvekstdirektør Arild Rekve er med i et regjeringsoppnevnt utvalg mot mobbing i skolen. Utvalget ledes av fylkesmann Øystein Djupedal. Rekve mener det er viktig å se på både lovverk og praksis for å redusere mobbingen.

– Tallene har ikke gått ned til tross for mange tiltak. Vi er ikke fornøyd med tilstanden i norsk skole, sier Rekve.