Mobilforbud i Grimstad

Politikere i Grimstad kommune bestemte i dag at mobiltelefonen ikke kan brukes i skoletiden, heller ikke i friminuttene. Dette gjelder alle barne- og ungdomsskoler i kommunen. Et forslag om å forby hodeplagg ble nedstemt på samme møte.

Arne Kristian Ekra i Venstre mener barn og unge burde få lov til å sitte på mobilen i friminuttene. Grimstads ordfører, Kjetil Glimsdal, er mer fornøyd med vedtaket.