Hopp til innhold

Mobbesaken i Grimstad: – Skolen brøt loven

Fylkesmannen gir foreldre ved en barneskole i Grimstad rett i at skoleledelsen brøt loven, da fem elever valgte å bytte skole på grunn av omfattende mobbing.

Mobbesak Grimstad: Anonyme foreldre

– Tilliten må gjenoppbygges, konstaterer foreldrene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Det var i januar NRK fortalte at foreldre til flere barn ved en barneskole i Grimstad hadde fått nok av mobbingen og begynte på ny skole etter at barna fortalte om vold fra medelever.

Foreldrene opplevde at de ikke ble møtt med forståelse fra skoleledelsen, og koblet inn advokater og «Foreningen mobbing i skolen».

Til slutt klagde foreldregruppen inn saken til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som har vurdert mobbesaken og konkluderer med at Grimstad-skolen brøt opplæringsloven.

Etter vår vurdering er det tvilsomt om skolens tiltak var tilstrekkelig målrettede, skriver Fylkesmannen i et brev.

Skolesjef Grimstad Niels Songe-Møller

Skolesjef i Grimstad Niels Songe-Møller vedkjenner at de burde ha gjort noe tidligere.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Beklagelig

Skolesjef i Grimstad, Niels Songe-Møller, innrømmer at rutinene sviktet.

– I denne saken kom man for sent i gang med tiltak. Selv kom jeg sent inn i det. Det er veldig beklagelig.

NRK har snakket med foreldre til to av jentene. De har valgt å holde seg anonyme for barnas skyld.

Foreldrene er glade for å ha blitt hørt, men sier at tilliten til skolesystemet er borte.

– Vi er lettet, men medholdet er ikke verdt mye dersom skolen og kommunen ikke blir forpliktet til å erkjenne det og følge det.

Foreldrene understreker at kritikken er rettet mot skoleledelsen, ikke lærerne.

– Det har vært et mareritt. Vi har ikke blitt møtt med respekt, sier en mor.

– Vi er uthengt som trøbbelmakere. Det eneste vi ønsket var at våre barn og de andre barna skulle ha et trygt og lærerikt skoleløp, forteller mannen.

Kommunen ønsker at barna skal komme tilbake til den gamle skolen.

– Jeg håper i fremtiden at foreldrene oppfatter seg som samarbeidspartnere. Målet er at barna som ønsker det, skal komme tilbake til oss og få et godt og trygt skolemiljø, sier skolesjefen.

Mobbesak Grimstad Anonyme foreldre 2

– Det har vært et mareritt, forteller kvinnen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Samtalehjelp

I brevet fra Fylkesmannen som NRK har fått tilgang til, står det blant annet at et av de aktuelle barna skal møte ansatte som tar hennes opplevelser på alvor og følger opp. Nevnte barn skal også få tilbud om profesjonell samtalehjelp for å «bearbeide tidligere opplevelser».

Skolen blir også pålagt å søke bistand fra eksterne fagmiljøer, for vurdering og utvikling av barneskolens arbeid med skolemiljøet på alle trinn. En eventuell oppdeling av klassen skal vurderes etter Opplæringsloven.

Songe-Møller sier de skal følge Fylkesmannens råd.

– Vi må bli flinkere til å finne gode metoder som sikrer at vi får den reelle opplevelsen til hvert enkelt barn tydelig frem. Der har vi ikke vært flinke nok og det er noe vi beklager.

Fylkesmannen kritiserer Grimstad kommune i mobbesak på barneskole

Se TV-reportasjen.

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 2,01 kr
Dyrest kl. 18 2,74 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %