Mistet lensmannskontoret – stor skuffelse

Ordfører i Kvinesdal kommune, Per Sverre Kvinlaug, er svært skuffet over at de mister lensmannskontoret. – Nå har de mye å bevise, sier Kvinlaug.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug ved elva Kvina

Ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug, mener det er sterkt beklagelig at Kvinesdal mister sitt lensmannskontor.

Foto: Lars Eie / NRK

– Jeg er naturlig nok veldig skuffet over vedtaket, det var virkelig ikke det vi håpet på, sier Per Sverre Kvinlaug, som er ordfører i Kvinesdal kommune.

Onsdag ble det klart hvor politiet i Agder skal ha kontor i fremtiden. Flekkefjord og Kvinesdal slås sammen til et lensmannsdistrikt, med kontor i Flekkefjord.

Justis- og beredskapsdepartementet støtter dermed politimester Kirsten Lindebergs forslag om plassering av lensmannskontorer og politistasjoner.

Flekkefjord politistasjon

Flekkefjord og Kvinesdal lensmannsdistrikt blir lokalisert her i Flekkefjord.

Foto: Lars Eie / NRK

Kvinesdal kommune anket forslaget, og hadde lenge et håp om å få beholde Kvinesdal som et tjenestested. De ble ikke hørt.

– Vi har aldri fått noe godt svar på hvordan tjenestetilbudet blir her, så det er stor usikkerhet rundt hvordan dette blir fremover. De sier det skal blir bedre, så nå har de mye å bevise og leve opp til, sier en skuffet Kvinlaug.

I følge Kvinlaug har det tidligere vært 7–8 polititjenestemenn på lensmannskontoret i Kvinesdal. Han er skeptisk til de endringene som nå pågår i politiet, og mener avgjørelsen om samlokalisering i Flekkefjord, åpenbart ikke er den beste løsningen for Kvinesdal.

Ikke overrasket

Også i Lyngdal er skuffelsen stor. Farsund og Lyngdal blir slått sammen til et lensmannsdistrikt, med kontor i Farsund.

– Det er klart jeg er skuffet, men samtidig er jeg ikke overrasket over avgjørelsen, sier ordfører Jan Kristensen.

Jan Kristensen

Ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen, er skuffet, men ikke overrasket, over avgjørelsen om å flytte lensmannskontoret til Farsund.

Han har en klar forventning om at politidistriktet nå blir styrket, og at politiet skal bli mer synlige.

– Dette må ikke gå utover tjenestetilbudet til innbyggerne i Lyngdal. Folk må føle seg trygge, selv om det ikke lenger er noe politikontor i byen, sier Kristensen.

Han legger til at han vil følge utviklingen nøye fremover.