Mister pengestøtte

NAV kutter pengestøtten til Wayback, som hjelper straffedømte i overgangen fra fengsel. Begrunnelsen for å kutte pengestøtten er at Wayback hører hjemme under Justis- og beredskapsdepartementet. Organisasjonen frykter nå oppsigelser. Les mer her.

NAV kuttar pengestøtta til stiftelsen Wayback, som hjelper straffedømte i overgangen frå fengsel til eit liv i det fri.
Driftstilskodet på nær to millionar kroner er i år halvert, og vil forsvinne heilt neste år. Johan Lothe i Wayback meiner dette kan øydeleggje for folk som treng hjelp: