Mister bevillingen

Oppbevarte ulovlig alkohol og tobakk i restauranten.

Wok Davids Food

Restauranten Wok Davids Food i Kristiansand mister skjenkebevillingen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Restauranten Wok Davids Food i Kristiansand mister skjenkebevillingen. Politikerne i Kristiansand mente bruddene på serveringsbestemmelsene var grove.

Tollvesenet foretok for en stund siden kontroll i restauranten og beslagla brennevin, vin, øl, røyketobakk og sigaretter.

Innehaveren unnskyldte seg med at varene tilhørte en annen person og bedyret at varene ikke var ment for omsetning. De skulle kun oppbevares i restauranten.

- Grove brudd

Men han ble ikke trodd. Tvert i mot mente politikerne i Kristiansand at bruddene er så grove og klare at restauranten mister bevillingen for resten av periode, det vil si til august.

Innehaveren har nå anledning til å anke til fylkesmannen, men restauranten får ikke anledning til å omsette alkoholholdige varer mens anken blir vurdert.