Mistenker at politiet pynter på tall

Politiet flere steder i landet pynter på egne tall for å fremstå som flinke til å oppklare saker. Det mistenker politiet på Sørlandet.

Kriminalsjef i Agder Arne Pedersen.

En del av sakene som politiet henlegger holdes utenom statistikken for hvor mange saker som oppklares.

Riksadvokaten stusser på store forskjeller, betegner de som uforklarlige og har bedt om en forklaring fra samtlige politidistrikter.

Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch jobber for at politiet skal ha lik praksis for henleggelser.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Agder politidistrikt mener forklaringen kan være bevisst triksing med tall, slik at det fremstår som at politiet oppklarer flere saker enn de faktisk gjør.

Store forskjeller

Sakene henlegges etter bestemte koder. Det er svært forskjellig bruk av disse kodene i politidistrikter som er nærmeste naboer.

Et tydelig eksempel er henleggelsene i tre politidistrikter i 2014.

  • Agder: 74.
  • Rogaland: 1 352.
  • Hordaland: 1 584.

Det er åpenbart at Agder har en annen praksis enn Rogaland og Hordaland.

Arne Pedersen / Agder politidistrikt

Antyder manipulering

Politiet i Agder mener dette kan være bevisste valg og manipulering for å «pynte» på oppklaringsprosenten.

– Vi har ikke konkludert med det, men ser at dersom det brukes andre koder enn det vi har praktisert, så slår det positivt inn på oppklaringsprosenten. Vi antyder at det kan være fristende, sier kriminalsjef Arne Pedersen til NRK.no.

Gunnar Fløystad

Visepolitimester Gunnar Fløystad i Hordaland avviser triksing med tall for å bedre på statistikken.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK
Bjørn Andersen politiinspektør Rogaland

Politiinspektør Bjørn Andersen i Rogaland mener misforståelser må være grunnen til at flere saker er tatt ut av statistikken.

Foto: Politiet

Han mener det ikke er noen grunn til å pynte på resultatene, og advarer mot at det kan påvirke hvordan politiet bruker ressursene.

– Hvis det er situasjonen, så skal det ikke være slik. Vi må kunne stole på at resultatene i Politi-Norge stemmer, sier Pedersen.

Et annet eksempel er Oslo, som i fjor henla 64 saker med kjent gjerningsmann for hver henleggelse i Asker og Bærum. Et annet forholdstall gjelder Telemark, som henla 27 saker for hver henlagte sak i Vestfold.

En lignende sak ble omtalt i 2012, da politimesteren i Follo var frustrert over å konkurrere mot distrikter som ikke fulgte spillereglene.

– Vi trikser ikke med tallene

– Jeg kan helt klart si at kodene vi bruker ikke blir brukt for å pynte på noe som helst, sier enhetsleder Bjørn Andersen i Rogaland politidistrikt.

I sitt svarbrev trekker de inn mulige misforståelser og feil bruk av kodene som forklaring på skjevhetene.

Også Hordaland politidistrikt avviser triksing med tall.

– Det er ikke tema hos oss. Vi er veldig opptatt av at sakene skal avgjøres med reell begrunnelse, sier visepolitimester Gunnar Fløystad.

Han skriver i sitt svar at manglende kapasitet kan være en årsak til at de henlegger flere saker av kapasitetsgrunner enn andre distrikter.

Henleggelsespraksis varierer utvilsomt svært meget mellom distriktene.

Riksadvokaten

Må etterforske

De tre politisjefene er imidlertid svært enige om at det er viktig å håndtere dette likt i hele landet.

Kriminalsjef Arne Pedersen Agder uten briller

– Vi må kunne stole på at resultatene i politiet stemmer, sier kriminalsjef Arne Pedersen i Agder.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Dette skal klargjøres med en ny instruks i et rundskriv fra Riksadvokaten i løpet av året, med svarene fra politidistriktene som bakteppe.

Riksadvokaten har også pålagt statsadvokatene å skjerpe tilsynet med årsaken til henleggelser i politidistriktene.

– Slike henleggelser utfordrer både rettsfølelsen og tilliten til politi og påtalemyndighet, heter det i brevet.

Det vises til regjeringens forutsetning om at saker med antatt kjent gjerningsmann ikke skal henlegges på grunn av manglende kapasitet, uten at det er særlig grunn for dette.

Vi har ikke lagt opp til noen form for «positiv manipulering» i våre henleggelsesrutiner for å påvirke politiets oppklaringsprosent.

Arne Pedersen / Kriminalsjef Agder politidistrikt