Mindre krim blant de unge

Kriminaliteten blant unge under 18 år går ned i Kristiansand, men det er flere 14-åringer enn 17-åringer som begår lovbrudd.

Kristiansand sentrum
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Kristiansand kommune og politiet har kartlagt trender i kriminalitet blant ungdom under 18 år.

Rapporten viser at antall unge lovbrytere går ned, spesielt i aldersgruppa 15-17 år.

Men blant unge under 15 år går trenden litt i motsatt retning.

Det er flere 14-åringer enn 17-åringer som begår lovbrudd og dette bekymrer kommunen.

Rapporten viser også at sentrum i Kristiansand er et møtested for risikoutsatt ungdom.

Tone Kylland og Olaf Haugen

Tone Kylland og Olaf Haugen med den nye rapporten om ungdomskriminalitet.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Du kan lese hele rapporten her .

Det er første gang en slik samlende rapport er laget i Kristiansand. Hensikten er å jevnlig lage nye rapporter framover, skriver Kristiansand kommune på sine hjemmesider.

– Må spisse arbeidet

Enhetsleder for barnevernstjenesten i Kristiansand, Tone Kylland, sier det er bra at rapporten nå er kommet på bordet.

– Nå vet vi mer om hvor vi bør spisse arbeidet. Vi må blant annet satse mot de yngste og minoritetsgrupper. Også i Kristiansand er det en høy andel innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn blant de unge i denne statistikken. Dette plasserer oss på linje med resten av landet, sier Kylland.

– Fakta er på bordet

Informasjonen i rapporten kommer fra politiets statistikker og fra kontaktpersoner som treffer ungdom i sitt arbeid. Dette er ansatte for eksempel ved skoler, i helsetjenesten, sosialtjenesten og konfliktråd.

Rapporten viser at voldsbruken blant unge ser ut til å gå ned, mens narkotikalovbruddene øker i antall.

– Vi har skaffet oss et godt bilde av hvordan virkeligheten er. Fakta er på bordet. Nå kan vi jobbe enda mer målrettet, sier kriminalitetsforebyggende koordinator, Olaf Haugen.