Mindre gift i blåskjellene

Blåskjellene langs hele norskekysten inneholder mindre mengder miljøgifter enn på mange år. Det viser en fersk rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Blåskjell

Mange elsker blåskjell og liker nok å høre at det er blitt mindre mengder miljøgifter i skjellene de siste årene.

Foto: Pernille Wroldsen / NRK

Undersøkelsen er gjort på vegne av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Nedgangen skyldes mindre giftige utslipp fra norske bedrifter, og utviklingen har vært synlig de siste 20 årene.

Det sier forsker i NIVA, Norman Green, til NRK.

Mindre utslipp

– Tidligere har det vært en høyere konsentrasjon av giftstoffer, men nå er det kommet helt ned i klasse 1, som er den beste klassen innenfor klassifiseringssystemet, sier Green.

– Hvorfor er det blitt slik?

– Det har blitt satt inn tiltak slik at utslipp av forurensede stoffer er blitt redusert, sier Green.

Trenden vil fortsette

Langs hele norskekysten fra Oslo, nedover sørlandskysten og helt opp til Varangerfjorden har det vært en jevn nedgang i mengden miljøgifter i blåskjellene siden 1990.

Forskerne mener at det også i årene som kommer vil være lite miljøgifter i blåskjellene.

– Slik det ser ut nå, så er miljøgiftene i blåskjell på et lavt nivå og har en nedadgående trend, sier Green.