Mindre fysisk aktivitet i skolen

Halvparten av pengene til fysisk aktivitet i ungdomsskolene i Kristiansand forsvinner til høsten.

Illustrasjonsbilde: Gym

På tre år reduseres pengene til fysisk aktivitet i kristiansandsskolene fra åtte millioner kroner, til to millioner kroner (Illustrasjon).

Foto: Colourbox.com

For inneværende skoleår har kristiansandsskolene fått til sammen fire millioner kroner til å innføre 40 minutter fysisk aktivitet hver dag.

Nå forsvinner to av millionene til fordel for lesing, skriving og regning.

I skoleåret 08/09 fikk skolene i Kristiansand til sammen åtte millioner kroner til fysisk aktivitet, men i inneværende skoleår ble denne summen kuttet til fire millioner. På grunn av stramt kommuneøkonomi skal summen igjen halveres til to millioner.

Vil ikke kutte stillinger

– Vi vil ikke kutte i lærerstillinger, vi vil ikke kutte så det blir dårlig kvalitet på de lovpålagte tjenestene, derfor så ikke vi noen annen mulighet i år, enn å gå ned på fysisk aktivitet, sier leder i oppvekststyret i Kristiansand kommune, Lillian Frigstad.

Elevrådsleder på Ve skole på Tveit, Jenny Benestad, tror ikke elevene vil merke at pengene til fysisk aktivitet halveres. Det har ikke fungert uansett, mener hun.

– Det fungerer for dårlig, for det er for dårlige retningslinjer fra politikerne. På noen skoler er det gjennomført veldig godt og alle elevene er veldig fornøyde, mens på andre skoler blir det gjennomført på en veldig dårlig måte, slik at ingen trives med det og det gir ikke noen positiv virkning.

– Godt investerte penger

På Lindebøskauen skole på Flekkerøy har det derimot fungert bra, og lærer Øystein Vestøl, som har hatt ansvar for den fysiske aktiviteten på skolen, syntes det er synd om pengene forsvinner.

– Det er veldig godt investerte penger mener jeg. Både i forhold til den fysiske formen til ungene, men også for miljøet på skolen. Med de pengene får vi gjort kjempemye, jeg tror ikke man skal kutte så veldig mye nå, sier Vestøl.

Frigstad i oppvektstyret ser at det er uheldig at man kutter i midler til fysisk aktivitet der det faktisk fungerer, og sier at kuttene ikke er ønskelig fra kommunens side.

– Vi skulle gjerne hatt både fysisk aktivitet og gratis frukt og grønnt, men vi må bare se hva vi må prioritere i disse trange tidene økonomisk, sier Frigstad.