Mindre fravær, men flere møter opp syke

En rapport fra elevombudet i Vest-Agder, viser at flere vidergående-elever møter opp på skolen for å unngå fravær selv om de er syke.

Illustrasjonsfoto av klasserom

Flere tilstede i undervisningen, men det kommer med en pris.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Fraværsgrensa på ti prosent i videregående skoler preger elevers hverdag. Flere er tilstede i undervisningen enn før, men det kommer med en bismak. Elevene smitter hverandre fordi det er for dyrt eller brysomt å få dokumentasjon på sykefraværet.

Utdanningssjef i Vest-Agder, Arly Hauge.

Utdanningssjef, Arly Hauge, i Vest Agder fylkeskommune.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Vi har fått tilbakemelding på at elever, som burde vært hjemme grunnet sykdom, likevel går på skolen for å unngå fravær sier fylkesutdanningsjef i Vest Agder, Arly Hauge.

Han understreker at dette skjer i spesielle tilfeller.

– Er man litt småsnufsete så går man på skolen, men er man veldig syk og smittsom holder man seg hjemme.

Statssekretær, Magnus Thue, i kunskapsdepartementet mener fraværsgrensen er på sin plass

Magnus Thue

Statssekretær, Magnus Thue, i kunskapsdepartementet.

Foto: Marte Garmann

Det har lenge vært et stort problem at mange elever i videregående skole har høyt fravær. Skal elevene lære mer, må de faktisk være i klasserommet. Sykefraværet for unge i arbeidslivet er på 3-4 prosent, og en fraværsgrense på 10 prosent er derfor romslig.

Større fraværsprosent

Resultatene av den nye fraværsregelen har ført til en reduksjon på 30 prosent i time- og dagsfravær. Tross gode resultat fører den lave fraværsgrensen til at enkelte fag blir mer utsatt. Spesielt de med få timer.

– Antallet som ikke fikk vurdering i et fag i første semster har økt med ti prosent. Det er en bekymring som vi har meldt videre til departementet sier Hauge.

Det kommer også frem i rapporten fra elevombudet. Her forteller elever at regelen fører til at enkelte dropper ut fag hvor de har mye fravær og tar det opp igjen senere.

Elevene er mer tilstede enn før

Selv om den nye fraværsgrensen er omstridt , er det totale bildet positivt, understreker Hauge.

– Vi har sett en reduksjon i drop out tallene på 20 prosent etter et halvt år med fraværsgrense, og lærerne melder om fullere klasserom.

Han mener elevene trenger tid til å tilpasse seg den nye ordningen.

– De som går første året og ikke er vant til noe annet, har tilpasset seg dette veldig bra i kontrast til dem som har gått lenger og er vant til andre fraværsgrenser.