Setesdalsbanen får millioner - men trenger mer

Setesdalsbanen vil i år få nærmere to millioner kroner fra Jernbaneverket til å ruste opp bygninger og skinnegang.

Setesdalsbanen

Materiellet på Setesdalsbanen har blitt kjørt ned over veldig mange år, og det har vært vanskelig å holde tritt med vedlikeholdet i forhold til bruken.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

John Olsen

Direktør i Vest-Agdermuseet, John Olsen, er optimist før sommersesongen, men skulle gjerne hatt mer penger til vedlikehold.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Bevilgningen gjør det lettere å gjennomføre vedlikehold på Setesdalsbanen. Det sier direktør i Vest-Agdermuseet, John Olsen.

– Det gjør at vi kan få kommet ordentlig i gang med en del av det etterslepet som ligger på vedlikeholdet av bygninger. Det gjør også at vi kan få gjort noen viktige sporomlegginger, sier Olsen.

Mangler fortsatt penger

Men museumsdirektøren sier det fortsatt mangler penger til viktig vedlikehold av et lokomotiv og vogner.

– Vi har en materiell situasjon spesielt på rullende materiell – lokomotiv og vogner – som vi jobber med og som ikke er løst med dette tilskuddet. For dette tilskuddet er spesielt øremerket skinnegang og bygninger, sier Olsen.

Er i rute – men mangler kriseplan

Dersom det ene lokomotivet bryter sammen, har man ikke reservemateriell å sette inn og viktig inntekt kan utebli.

Likevel ser han frem til full drift på museumsbanen i sommer.

– Driften i verkstedet fungerer bra og vi er i rute i forhold til at det blir full kjøring i sommer. Men det blir som i fjor at vi kun har ett lokomotiv til disposisjon. Jeg har stor tro på sommerens sesong, sier Olsen.

De siste årene har rundt 20.000 passasjerer reist med Setesdalsbanen i sommersesongen.